Velikonoční bohoslužby 2020

Současná situace způsobená pandemií nemoci COVID-19 má dopad do mnoha činností, na které jsme byli dříve zvyklí a mnohdy je vnímali jako samozřejmost. Jednou takovou oblastí bude i slavení letošních Velikonoc. Vzhledem k aktuálním omezením bude moci pouze 9 farníků slavit Velikonoční bohoslužby s naším knězem Peterem, a to v…

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:Drazí věřící,v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.Toto opatření je zcela mimořádné,…

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osobVýzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob:Publikováno: 10. 3. 2020 14:00   Bratři a sestry,ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne…

Velikonoce 2019

Seznam Velikonočních bohoslužeb 2019:Všechny bohoslužby jsou přidány do kalendáře. 14.4. KVĚTNÁ NEDĚLE Mše sv. s žehnáním ratolestísv. Vojtěch – Neratovice 8:00Nanebevzetí P. Marie – Neratovice-Lobkovice 9:30Dům kněžny Emmy – Neratovice 17:00Křížová cesta za město a farnost - „u rehabilitace“ v 14:0015.4. Pondělí svatého týdne sv. Vojtěch – Neratovice 8:0016.4. Úterý…

Velikonoce 2018

Seznam Velikonočních bohoslužeb 2018:Všechny bohoslužby jsou přidány do kalendáře.24.3. Sobota Mše sv. s žehnáním ratolestísv. Vít – Kojetice 18:0025.3. KVĚTNÁ NEDĚLE Mše sv. s žehnáním ratolestísv. Vojtěch – Neratovice 8:00Nanebevzetí P. Marie – Neratovice-Lobkovice 9:30Dům kněžny Emmy – Neratovice 17:00Křížová cesta za město a farnost - „u rehabilitace“ v 14:0026.3.…

Vánoce 2017

Seznam Vánočních bohoslužeb 2017:Všechny bohoslužby jsou přidány do kalendáře. 23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍDům Kněžny Emmy – Neratovice 16:3024.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍSv. Vojtěch – Neratovice 8:00Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9:3024.12. VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ (Štědrý večer)Nanebevzetí Panny Marie – Hostín u Vojkovic 22:0025.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (1. svátek vánoční)Nanebevzetí P. Marie –…