Biskup Wasserbauer píše kněžím

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové, víte již jistě také, že od dnešní půlnoci vstupují v platnost Usnesením Vlády ČR nová krizová opatření. Zmínil bych pouze jedinou věc: někoho by snad mohl znejistit Zákaz nočního vycházení. Ten se ale netýká „jiných zákonem chráněných zájmů“, mezi něž bezesporu patří i…

Velikonoční bohoslužby 2020

Současná situace způsobená pandemií nemoci COVID-19 má dopad do mnoha činností, na které jsme byli dříve zvyklí a mnohdy je vnímali jako samozřejmost. Jednou takovou oblastí bude i slavení letošních Velikonoc. Vzhledem k aktuálním omezením bude moci pouze 9 farníků slavit Velikonoční bohoslužby s naším knězem Peterem, a to v…

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:Drazí věřící,v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.Toto opatření je zcela mimořádné,…

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osobVýzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob:Publikováno: 10. 3. 2020 14:00   Bratři a sestry,ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne…