Jaká byla víkendovka na Spáleništi 24.5. – 26.5. 2024? aneb Po stopách sv. Františka

Tato víkendovka se odehrávala na Spáleništi v Jizerských horách. Abych vás uvedl do obrazu - víkendovka byla zaměřěna na téma života Sv. Františka a co dělal. Byli jsme ubytováni v hezky zrekonstrouvané chalupě nedaleko lesa. Bylo tu o nás velmi dobře postaráno jídlo bylo též dobré. Program byl velice zábavný…

U naší Paní nad Vltavou, aneb příprava na biřmování!

Ve dnech 19.-21.4. 2024 jsme jakožto skupina biřmovanců navštívila jeden z trapistických klášterů v Poličanech. Pojďte si náš zážitek s námi prožít znovu! Dojeli jsme v pátek večer, bylo opravdu hodně kolon, takže jsme na večeři přišli se zpožděním. Následně nás čekal kompletář a my jsme touto první modlitbou poznaly…

Víkendové předtáborko v Olomouci

O víkendu 28-30.4. proběhlo předtáborko v Olomouci, kam jsme společně dojeli vlakem. Přespávali jsme všechny noci na studentské koleji v úplném centru města. V sobotu jsme hned brzo ráno jeli prozkoumat objekt, ve kterém bude probíhat letní tábor. I přes nepříznivé počasí jsme se v pořádku dostali zpátky na kolej,…

Tříkrálová sbírka

Na Tři krále se naši malí koledníci vypravili hned po ránu do Tišic, Klecan a Neratovic. Jako v předešlých dnech chodili s koledou od domu k domu, do škol a školek a obchodů a posvěcenou křídou, od pana faráře Petera Kováče, psaly na dveře domů K+M+B 2023. Nejenom tak děti,…