Velikonoční bohoslužby 2021

Letos budou z pochopitelných důvodů probíhat Velikonoční bohoslužby opět netradičně. Všechny Velikonoční bohoslužby se budou konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích. Vzhledem k aktuálním omezením bude moci být ve vnitřních prostorách kostela 15 farníků. Před kostelem na volném prostranství může být maximálně 100 lidí, musí mít nasazené respirátory a rozestupy min. 2 metry. Velikonoční vigilie (Bílá sobota) nebude přenášena online. Kromě toho je možnost přihlásit se na hlídání hrobu v sobotu 3.4.

Návrat z obřadů Bílé soboty po 21:00 nebude brán jako porušování zákazu nočního vycházení – při případné kontrole stačí říct, že se vracíte z bohoslužby domů.

Zájemci o přítomnost na bohoslužbách v kostele, zapisujte se do tabulky níže do modrých buněk (mějte na paměti, že ostatní přihlášené uvidí; pokud se chcete přihlásit a nechcete, aby ostatní viděli Vaše jméno, můžete se zapsat neúplným jménem nebo nějakým pseudonymem).

Pro ostatní zůstává možnost sledování bohoslužeb v médiích. Ale především prožívejte Velikonoce ve svých srdcích.