Kdo jsme?

 • Římskokatolická farnost Neratovice je součástí pražské arcidiecéze. Kromě města Neratovic (Byškovice, Horňátky, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy) do ní patří i obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Kojetice, Libiš, Obříství, Předboj, Újezdec, Úžice – Netřeba, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Zálezlice (Kozárovice) a Zlonín.
 • Katolická církev považuje za své členy všechny, kdo v ní byli pokřtěni nebo do ní byli jako již pokřtění přijati a nevystoupili z ní. Při sčítání lidu se k římskokatolické církvi přihlásilo na území farnosti cca 3 000 lidí (z toho 1 618 v Neratovicích). Nedělních bohoslužeb se účastní 200 věřících.
 • Ve farnosti se nachází 10 kostelů, na pěti místech jsou pravidelné bohoslužby.
 • Ve farním společenství jsou zastoupeny všechny věkové kategorie.

Co nabízíme?

 • bohoslužby s občerstvením venku po skončení
 • výuku náboženství pro děti a mládež (cca od 4 let)
 • setkávání maminek s malými dětmi
 • dětskou kapelu i kostelní sbor
 • akce pro děti a mládež (výlety, víkendovky, tábory)
 • modlitební společenství a duchovní obnovy
 • udělování svátostí
 • seznámení s křesťanstvím, přípravy ke křtu dětí i dospělých
 • poutě, společenské a sportovní akce