Tříkrálová sbírka

Na Tři krále se naši malí koledníci vypravili hned po ránu do Tišic, Klecan a Neratovic. Jako v předešlých dnech chodili s koledou od domu k domu, do škol a školek a obchodů a posvěcenou křídou, od pana faráře Petera Kováče, psaly na dveře domů K+M+B 2023. Nejenom tak děti,…

Večerní setkání maminek ze Studny

Ve středu 23. 11. 2022 večer se uskutečnilo neformální setkání maminek, které mají přívětivý vztah  k "Modlitebnímu setkávání matek u Studny" v naší neratovické farnosti a mají zájem se setkat s dalšími ženami z farnosti. Setkání proběhlo v Marten restauraci, kde jsme se neformálně posdílely u dobrého jídla a pití.…