Níže je uveden řád pravidelných bohoslužeb v naší farnosti. Ale znáte to – zrovna ta mše, na kterou se chystáte, bude zrušena/přesunuta. Raději tak doporučujeme řídit se kalendářem: seznam příštích 20 bohoslužeb je dole, pod tabulkou.

NeděleStředaČtvrtekPátekSobota
Sv. Vojtěch (Neratovice)8:009:0018:00 kromě 2. a 4. v měsíci18:00*
Nanebevzetí Panny Marie (Lobkovice)9:30
Dům Kněžny Emmy-Ekumenická kaple17:0017:00  2. a 4. v měsíci
Nanebevzetí Panny Marie (Hostín u Vojkovic)18:00 1. a 3. v měsíci
Sv. Mikuláš (Zálezlice)18:00 1. v měsíci

* následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

Rádi Vám posloužíme udílením svátostí, největšího daru, který Ježíš Kristus svěřil své Církvi, protože je k tomu však třeba náležité přípravy, ohlaste úmysl přijmout:

 • Svátost manželství (alespoň 3 měsíce předem),
 • Křest dítěte (alespoň měsíc předem),
 • Svátost smíření – zpověď (vždy 30 minut před začátkem bohoslužby nebo po bohoslužbě, také po domluvě kdykoli).
 • Svátost pomazání nemocných (kdykoli na požádání).V případě vážné nebo dlouhodobé nemoci či úrazu si můžete vyžádat návštěvu kněze přímo v nemocnici či doma (nejlépe telefonické /sms/736 185 154/ e-mailem či po domluvě.
 • Účast katolického kněze na pohřbu či pohřeb v kostele, domluvte prosíme, co nejdříve osobně s knězem.

23. 4. 2021, Pátek
 • Poutní mše sv. u sv. Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  23. 4. 2021, Pátek  18:00 - 19:30
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

  Následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

24. 4. 2021, Sobota
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  24. 4. 2021, Sobota  18:00 - 19:00

25. 4. 2021, Neděle
 • Mše v Lobkovicích-účast podle epidemické situace
  25. 4. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratovice

 • Mše v Lobkovicích-účast podle epidemické situace
  25. 4. 2021, Neděle  10:30 - 11:30

26. 4. 2021, Pondělí
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  26. 4. 2021, Pondělí  8:00 - 9:00

28. 4. 2021, Středa
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  28. 4. 2021, Středa  18:00 - 19:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

29. 4. 2021, Čtvrtek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  29. 4. 2021, Čtvrtek  8:00 - 9:00

30. 4. 2021, Pátek
 • Mše sv. u sv. Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  30. 4. 2021, Pátek  18:00 - 19:30
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

  Následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

1. 5. 2021, Sobota
 • Mše v Hostíně u Vojkovic
  1. 5. 2021, Sobota  18:00 - 19:00
  kostel Nanebevzetí P. Marie, Hostín u Vojkovic

2. 5. 2021, Neděle
 • Mše v Lobkovicích-účast podle epidemické situace
  2. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratovice

 • Mše v Lobkovicích-účast uvnitř 10% obsazenosti, venku až 100 osob.
  2. 5. 2021, Neděle  10:30 - 11:30
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratovice

3. 5. 2021, Pondělí
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  3. 5. 2021, Pondělí  8:00 - 9:00

5. 5. 2021, Středa
 • Mše sv. Zálezlice
  5. 5. 2021, Středa  18:00 - 19:00
  kostel sv. Mikuláše, Zálezlice

6. 5. 2021, Čtvrtek
 • Mše sv. u Vojtěcha
  6. 5. 2021, Čtvrtek  8:00 - 9:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

7. 5. 2021, Pátek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  7. 5. 2021, Pátek  18:00 - 19:30
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

  Následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

9. 5. 2021, Neděle
 • Mše sv. u Vojtěcha
  9. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

 • Mše v Lobkovicích-účast podle epidemické situace
  9. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratovice

10. 5. 2021, Pondělí
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  10. 5. 2021, Pondělí  8:00 - 9:00

12. 5. 2021, Středa
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  12. 5. 2021, Středa  18:00 - 19:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

13. 5. 2021, Čtvrtek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  13. 5. 2021, Čtvrtek  8:00 - 9:00

14. 5. 2021, Pátek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  14. 5. 2021, Pátek  18:00 - 19:30
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

  Následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

15. 5. 2021, Sobota
 • Mše v Hostíně u Vojkovic
  15. 5. 2021, Sobota  18:00 - 19:00
  kostel Nanebevzetí P. Marie, Hostín u Vojkovic

16. 5. 2021, Neděle
 • Mše sv. u Vojtěcha
  16. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

 • Mše v Lobkovicích-účast podle epidemické situace
  16. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratovice

17. 5. 2021, Pondělí
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  17. 5. 2021, Pondělí  8:00 - 9:00

19. 5. 2021, Středa
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  19. 5. 2021, Středa  18:00 - 19:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

20. 5. 2021, Čtvrtek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  20. 5. 2021, Čtvrtek  8:00 - 9:00

21. 5. 2021, Pátek
 • Mše sv. u Vojtěcha-účast podle epidemické situace
  21. 5. 2021, Pátek  18:00 - 19:30
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

  Následuje 30 min. společný Eucharisticky výstav

23. 5. 2021, Neděle
 • Mše sv. u Vojtěcha
  23. 5. 2021, Neděle  8:00 - 9:00
  Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice