Kostel sv. Víta, Kojetice

Kostel sv. Víta byl postaven nákladem děkana Pražské kapituly Víta a posvěcen roku 1260. Z gotické periody se zachoval sanktuář, pastoforium, sedile v presbytáři a též téměř kompletní fresková výzdoba ze 14. století, která byla částečně v posledních letech odkryta. Od 17. století bylo patronem zdějšího kostela Staré Město Pražské, což se pojevilo na jeho špičkové umělecké výzdobě v barokním duchu. Za zmínku stojí hlavní oltář z roku 1667. Obraz v nástavci představuje Nejsv. Trojici, hlavní plátno sv. Víta stojícího mezi českými patrony pod Pannou Marií Nanebevzatou. Boční oltář sv. Františka Xaverského byl přenesen z kostela sv. Václava na Malé Straně. Dřevěný znak na předpsni kruchty připomíná Staré Město Pražské.


 

Kostel sv. Jakuba Staršího, Libiš

Nejstarší zmínka o kostele sv. Jakuba Staršího v Libiši se vztahuje k roku 1352. Současná stavba vznikla před rokem 1391 a kromě přístavby sakriste, předsíně a přestavby věže (r.1541) si uchovala svůj gotický ráz. Plochý malovaný strop je stejně jako kruchta ze 17. století. Návštěvníka zaujme nádherně zachovalá fresková výzdoba z konce 14. století, která patří k mistrovským dílům gotického umění a to nejen svoji kvalitou, ale i svým rozsahem. Malby pokrývají prakticky všechny stěny kostela i presbytáře. Jejich vhodným doplněním je nejen gotické sanctuarium, pastoforium, křtitelnice, ale především pozdně gotický deskový oltář ze 16. století. Hlavní  motivem je pašijový cyklus a také postavy sv. Václava a sv. Ludmily. V blízkosti kostela se nachází dřevěná zvonice. Více info i zde.


 

Kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

Poutní kaple sv. Vojtěcha byla  postavena v r.1666 hrabětem Ferdinandem Vilémeme Slavatou na podnět Bohuslava Balbína. Podle tradice byl na tomto místě r. 987 zbit sv. Vojtěch od zdějších pohanských převozníků. Kaple byla od počátku vystavěna jako poutní místo, kámen ohrazený kamenným ostěním a mříží připomíná celou událost. Dřevěný barokní oltář představuje dub vyrůstající ze svatostánku (tedy ze samotného Ježíše Krista), obepíná oválný obraz sv. Vojtěcha, a v jeho větvích jsou další oválné obrazy s českými světci. Z výzdoby návštěvníka zaujmou barokní malované lavice a novodobá výzdoba oken, která připomínají život a působení sv. Vojtěcha.


 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lobkovice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích byl postaven někdy před rokem 1352 jako farní kostel. Stavba je jednolodní a presbytář si uchoval svůj gotický ráz. Ve stěně presbytáře je gotické sanctuarium a sedille. Hlavní oltář je barokní z roku 1693 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie s nádherným řezaným akantovým rámem. V kněžišti se nachází také mramorový renesanční epitaf rodiny rytířů Beřkovských ze Šebířova z roku 1595. Na hrazeném hřbitově se nachází hrob Františka Palackého i jeho rodiny. Nedaleko se tyčí zvonice postavená r. 1838 na místě starší dřevěné stavby.