Pozvánka "Pravé poklady církve"

„Pravé poklady církve“

aneb

svatovavřinecká prohlídka kostelů

LIBIŠI, KOJETICÍCH a HOSTÍNĚ
na Neratovicku

 

Srdečně zveme všechny zájemce na komentovanou prohlídku historika umění
Mgr. Ondřeje Faktora, Ph.D., který v sobotu 8. srpna u příležitosti nadcházejícího svátku sv. Vavřince provede návštěvníky gotickými kostely v Libiši, Kojeticích a Hostíně u Vojkovic (okr. Mělník) nedaleko Prahy, které se chlubí mimořádně zajímavými nástěnnými malbami ze 14. století a dalším historickým vybavením z gotického a barokního období

 

sraz v sobotu 8. srpna 2020 v 11h00
v kostele sv. Jakuba Většího v Libiši

Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hostíně
u Vojkovic bude následovat po přestávce v cca 14h00
a kostela sv. Víta v Kojeticích v cca 15h00

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                               

Doprava: vlastní (autobus, vlak, auto)

Vstupné dobrovolné

Rezervace, informace: Ondřej Faktor
e-mail:
ofak@email.cz, tel.: 777 191 678

 

 

Římskokatolická farnost Neratovice

Obecní úřad Libiš                                                                                                               

Spolek Libiš z. s.                                                                                                       Sv. Vavřinec na nástěnné malbě v Libiši, kolem 1390                                                      


Zápis z mimořádného setkání PRF a ERF Neratovice


Zápis z mimořádného setkání PRF a ERF Neratovice
21. 6. 2020

·               Přítomní - členové PRF a ERF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Šárka Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Pavel Hora, Marie Matochová, Marek Matocha, Hana Trhoňová (Jakub Habart, Marian Cúth nepřítomni omluveni)
-       veřejnost: Jan Vrba

Reakce na dopis generálního vikáře
·               Předmětem setkání bylo především vypracování reakce na dopis od generálního vikáře J. Balíka, kde se po nás chce co nejpodrobnější harmonogram našich prací směrem ke stavbě nového kostela a pastoračního centra v Neratovicích.
·               Ekonomická rada farnosti se pokusí vypracovat detailnější seznam a ocenění majetků farnosti, které připadají v úvahu k případnému prodeji.
·               Souběžně se budeme snažit získat nabídku od stavební firmy, cílem by mělo být získat co nejpřesnější odhad na náklady potřebné na stavbu nového kostela a pastoračního centra. Podrobnější harmonogram k tomuto tématu vypracují ERF ve spolupráci s Markem Cúthem.
·               Až bude vypracován návrh harmonogramu prodejů a nabídky od stavební firmy, PRF a ERF Neratovice bude hlasovat o vypracovaném návrhu.


Prodej far v Hostíně a v Obříství
·               PRF a ERF podporují záměr farnosti prodat fary v Hostíně a v Obříství. Důvodem je fakt, že fary dlouhodobě nejsou výdělečné (peníze za pronájem se utopí v nákladech na údržbu) a jejich ekonomické využití se nezdá býti velmi pravděpodobné.

Zahradní slavnost v Neratovicích
·               Je plánována na datum 13. 9. 2020. Hledáme dobrovolníka, který by se ujal organizace této akce.

Pouť ke svatému Jakubovi 25.7.2020


program na Noc kostelů 2020

Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 – 21:00 Soutěže pro děti, individuální prohlídka kostela

Neratovice, kaple sv. Vojtěcha
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kaple (individuální nebo s průvodcem)

Libiš, kostel sv. Jakuba Staršího
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Kojetice, kostel sv. Víta
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Zálezlice, kostel sv. Mikuláše
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela s průvodcem

Pozvánka na tábor 2020

Milí rodiče a milé děti,

moc rádi bychom s Vámi opět strávili klasicky nejlepší týden prázdnin na táboře!

                Termín konání: 1. – 8. 8. 2020
                Místo konání: Vápenná, Jeseníky
                Cena za jednoho: 2000 Kč
                Věk: od první třídy do 13 let
                Přihlašujte se do 21. 6. na email rydl.marie(zavináč)gmail.com.
                Pokud byste potřebovali, obraťte se na Marušku a Vaška Rýdlovi
                Na výše zmíněný email nebo na tel. +420 774 097 745 (Vašek)

Vzhledem k nynější situaci Vám nemůžeme slíbit, že se tábor uskuteční. Příčinou nejistoty není neschopný tým, ale schopný virus. Případné zrušení by bylo kvůli hygienickým nařízením nebo v případě, že by nebylo v našich silách nařízení dodržet.
Věříme, že vše dobře dopadne a budeme se moci s dětmi celý týden radovat!

Vašek, Maruška, Jirka, Honzík, Joška, Martinka, Markét, Pája, Míša, Ondřej a Eliáš
Pořádá SHM Klub Neratovice

Pozvánka na zahradní slavnost 2020

Na žádost farní rady

ZRUŠENO

možnost náhradního termínu v záříNeboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl jeho prostřednictvím spasen.
(Jan 3.16-17)

Chagall
Chagall
Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného odpoledne a večera v rámci

farní zahradní slavnosti,

jež se uskuteční v neděli 7. června 2020,
tradičně na zahradě
U (již neexistující) vysoké jedle (Hix),
od 12:00.

Na zahradu se přesuneme společně po skončení ranní mše svaté, jež bude "výjimečně" začínat později, v 10:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.
Chagall
Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) a oběd budou zajištěny organisátory (a zaplaceny farníky formou dobrovolného příspěvku). Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje a jídlo) jsou vítány.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka, nejlépe e-mailem:
David.Krejcirik(zavináč)fjfi.cvut.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

Velikonoční bohoslužby 2020

Současná situace způsobená pandemií nemoci COVID-19 má dopad do mnoha činností, na které jsme byli dříve zvyklí a mnohdy je vnímali jako samozřejmost. Jednou takovou oblastí bude i slavení letošních Velikonoc. Vzhledem k aktuálním omezením bude moci pouze 9 farníků slavit Velikonoční bohoslužby s naším knězem Peterem, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích. Nebude probíhat žádné "výběrové řízení", kdo bude moci dorazit a kdo nikoli; necháváme to na prvních desíti, kteří se přihlásí. Výjimkou bude Velikonoční vigilie (Bílá sobota), kdy bude mše s účastí mládeže, která zajistí vysílání mše online. Kromě toho prosíme o přihlášení se na hlídání hrobu v sobotu 11.4.

Zájemci, zapisujte se do tabulky níže do modrých buněk (mějte na paměti, že ostatní přihlášené uvidí; pokud se chcete přihlásit a nechcete, aby ostatní viděli Vaše jméno, můžete se zapsat neúplným jménem nebo nějakým pseudonymem).

Pro ostatní platí možnost sledování bohoslužeb v médiích. A především prožívejte Velikonoce ve svých srdcích.

1fBD6eE70bPoqCVD3hiZG9_eTFn9RcvGBu8BrqttGOos

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Níže naleznete prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav:


Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

12. března 2020

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob:
Publikováno: 10. 3. 2020 14:00

Bratři a sestry,
ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.
Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.
Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.
Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.
Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.
10. března 2020
Biskupové Čech a Moravy