Nový kostel

Kostel Nejsvětější Trojice
 a centrum společenského dění zasvěcené kardinálu Josefu Beranovi


Chci vědět více:

Postavme spolu místo k Životu!

Historie

50. léta 20. století povýšení Neratovic na město vesničky spojené do města postrádají odpovídající kostel internace arcibiskupa Josefa Berana
60. léta 20. století pražské jaro a normalizace první naděje ke stavbě kostela po příchodu P. Aloise Kubého kardinál Josef Beran prosazuje svobodu svědomí na 2. vatikánském koncilu a r. 1969 umírá
90. léta 20. století svobodný rozvoj města i státu ožívá touha po vlastním kostele v Neratovicích zahájen proces blahořečení Josefa Berana
nyní Neratovice a Libiš získají rekreační, kulturní a společenské centrum sen o vlastním kostele společně s Vámi uskutečníme ke cti kardinála Josefa Berana

KOSTEL V NERATOVICÍCH JAKO MEMENTO DĚJIN A MÍSTO SETKÁNÍ PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE

Zpět na informace o novém kostelu.

Darovat peníze na stavbu

Ve farnosti v Neratovicích to žije...jen potřebujeme střechu nad hlavou!

Žila jednou jedna rodina, která měla jen malý domeček. Všichni se do něj vešli, mohli v něm přespat a uvařit, ale nebylo tam dost místa na rozložení stavebnice nebo psaní domácích úkolů. Využívali tedy pohostinnosti okolí.

Děti se učily v knihovně, hrály si u kamarádů, slavnostní oběd zorganizovali ve škole. Zvykli si na to, ale stále toužili po větším domě, který by jim vyhovoval. V podobné situaci je naše farní společenství. Zajímá Vás to? Čtěte dále...
Mší svatých v Neratovicích se v neděli účastní průměrně 200 návštěvníků. Po každé nedělní bohoslužbě v lobkovickém kostele připraví jedna rodina občerstvení, na které se obzvláště děti těší možná i více, než na některé části mše :-). Po asi 15 letech je pro nás už samozřejmostí, že kávu a čaj v termoskách, upečené pochutiny i plastové hrníčky nosíme z domova a v této službě se střídáme; že je vždy potřeba vynést ven stůl a pak ho zase uklidit; že při nepřízni počasí mokneme nebo přesuneme občerstvení do kostela do úzké uličky mezi lavicemi. Zvykli jsme si na to, a i přes chybějící zázemí se naše společenství zvolna rozchází až tak hodinu po skončení mše svaté.

Naši farníci se ale nesetkávají pouze v kostele. Pro množství akcí jsme před 5 lety založili SHM Klub Neratovice, pod jehož záštitou organizujeme většinu aktivit pro farníky z Neratovic i blízkého okolí, ale i pro naše nevěřící kamarády. Zhruba jednou za měsíc jedou děti nebo mládež na nějaký výlet nebo víkendovou akci, v létě jsou ve velké oblibě tábory. Probíhají ale i aktivity přímo v Neratovicích: společenský večer i dětský karneval, zahradní slavnost, mikulášsko-předvánoční besídka a odpoledne plná her i vyrábění. Z pravidelných aktivit vyjmenujme alespoň: 5 věkových skupin dětí na náboženské výchově, společenství mládeže, 2 věkové skupiny kostelních sborů a setkávání maminek s malými dětmi. Čas od času uspořádají nějakou akci také otcové a muži farnosti. No a k tomu ještě přidejme oslavy křtin, prvního svatého přijímání, biřmování nebo životních jubileí farníků.

Není vždy jednoduché najít vhodné prostory. Někdy je třeba volit kompromis mezi vhodnější lokalitou (Neratovicemi) s horším zázemím, nebo lokalitou s lepším zázemím, kam se ale všichni nemusí snadno dostat (např. blízká vesnice s farní zahradou). Jsme vděční za všechny štědré nabídky místností od města, školy i od soukromých osob. I tak se např. stane, že je nám velkoryse poskytnut sál pro 100 dětí… ale omylem jsou zamknuté záchody. Všechny situace jsou řešitelné a daří se je zvládat. Pravidelná setkání zase probíhají po domácnostech farníků nebo v klubovnách sloužících jinému účelu, která máme „na dobré slovo“ zapůjčeny. Bylo by pěkné před každou hodinou náboženství nemuset v rychlosti přeměnit místnost na učebnu, a pak vše zase vrátit do původního stavu; nemuset s sebou vše nosit. Zvykli jsme si na to, že je často třeba znovu přemýšlet, kde co organizovat. A i přes chybějící vlastní „domov“ se setkáváme rádi a čím dál častěji, i když není jednoduché najít to správné místo.

A život ve farnosti roste, a to nejen počtem farníků či aktivit, ale i kvalitativně. Pokud se nám, společně s Vámi, podaří nový kostel postavit, máme dostatek akcí, abychom jimi nové pastorační centrum ihned zaplnili. Nestavíme budovu, pro kterou bychom následně hledali využití, potřebujeme dát překypujícímu životu naší farnosti možnost zakořenit a dále se rozvíjet. Jistě: dá se to zvládat i v současném stavu a je to určitě lepší než mít velký kostel bez farníků. Je možné přebývat po příbuzných, ale lepší je zažít „Doma je doma“. Obzvláště, když se vám rodina rozrůstá. Pomůžete té naší, aby měla vlastní domov?Darovat peníze.

Zpět na informace o novém kostelu.

Kde bude kostel stát?

Kliknutím zvětšíte obrázek na celou obrazovku.

Zpět na informace o novém kostelu.

Darovat peníze na stavbu
PŘED: PO:

Stavba bude unikátem

Architektonicky návrh je dílem předního českého architekta prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka (*1961).Zpět na informace o novém kostelu.

Darovat peníze na stavbu

Kolik to bude stát a kdo to zaplatí?

Kolik to bude stát a kdo to zaplatí?
Celkové náklady 80 mil. Kč
Arcibiskupství pražské 27 mil. Kč
Prodej vlastních budov farnosti      27 mil. Kč
Dárci 27 mil. Kč
 
Jak pomůže Váš dar?
3000 Kč 1,5 m³ betonu
1000 Kč 2 m² dlažby
500 Kč 2 cihly


Pomozte nám, prosíme, postavit
unikátní stavbu, která bude sloužit Životu,
a přispějte např. zde.


Zpět na informace o novém kostelu.

Zahradní slavnost 2019

Máme za sebou krásnou zahradní slavnost a tady je malé ohlédnutí. Dětem se tam moc líbilo, protože si stavěly z písku oceán a mohly tam i napustit vodu. Dospělí si mezitím povídali a potom jsme se šli podívat na divadlo o sv. Františkovi. Opět se velikou atrakcí stala "obíhačka" a Jindrův guláš s dobrým pivem také nechyběl. Ujal se i stolní mini fotbálek a stejně tak i slackline. Na závěr se opět rozdělal oheň a opekla se spousta buřtů. Budiž tato tradiční akce zachována.
Tobík a Kuba Habartovi

FOTOGALERIE   (všechny fotky jsou od Standy Dabrowkého)

VÍKENDOVKA V JESENICI, 17.-19.5.2019

VÍKENDOVKA V JESENICI Děti z neratovické farnosti se zúčastnily víkendovky v Jesenici . Sešli jsme se v Neratovicích u kulturního domu a odtud jsme jeli autobusem a přestoupili na vlak . Cesta vlakem je vždy dobrá, protože si můžeme povídat s kamarády . Když jsme dorazili do Jesenice, navečeřeli jsme se a usnuli. Ráno po snídani jsme zahájili celodenní hru, vylosovali jsme si danou osobu a té jsme celý den dělali RADOST (potěšili nebo mu něco dali) Tím jsme získali 1. ovoce ducha svatého (třešně ve sklenici ). Bylo ještě několik dalších ovocí: POKOJ , TICHOST , TRPĚLIVOST, LÁSKA ,VĚRNOST, sebeovládání, atd. Např. u pokoje tam byl jeden pán, který chtěl ovoce od čaroděje a my jsme měli za úkol přesvědčit toho čaroděje, ať nám dá další ovoce. Jenže on chtěl pokoj, protože jsme ho rušili, tak jsme museli odejít a on nám dal pokoj (ovoce), to byly zas švestky, (ale nebylo vůbec jednoduché na to přijít) Nebo TRPĚLIVOST: tam jsme nosili vodu na lžících a zalévali jsme naše banánovníky na pláži a tak jsme získali banány . Na večer jsme hráli vybíjenou a další hry a nakonec to nejlepší SVAČINA - DORT ze všeho ovoce ,které jsme získali .Mrkající A poslední den jsme jen zabalili, šli na mši a jeli domů. Víkendovka byla super. Filda

Fotky se zde objeví, co nejdříve :)

11.5.2019 Festival SHM v Pardubicích

Milí rodiče, přátelé, farníci, letos jsme vyjeli na SHM Festival naposledy do Pardubic. Od příštího roku by se měly střídat SHM kluby v pořádání, tak jsme zvědaví, kam za rok pojedeme.

V sobotu 11.5. vyjelo v poměrně časných ranních hodinách vlakem 19 účastníků zájezdu :-). Dalších 13 se na místo dopravilo autem. Maruška C. s děvčaty připravila jeden z workshopů. Její vyrábění patří mezi nejnavštěvovanější. Starší děvčata, v samém závěru zastoupená Mariánem a syny, skvěle zabojovala ve hře ringo a dostala se na stupně vítězů.

V Pardubicích se nám moc líbilo.

Noc kostelů 2019

24.5. Pátek - PROGRAM NOCI KOSTELŮ

Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie