Zápis ze setkání PRF Neratovice

 

Zápis ze setkání PRF Neratovice

20. 9. 2020

 

·               Přítomní - členové PRF: Peter Kováč, Marie Matochová, Jakub Habart, Šárka Trhoňová, Petr Semerád, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Jarmila Trhoňová, Pavel Hora (Jiří Vrba nepřítomen omluven)

-       veřejnost: Jan a Lenka Trhoňovi, Jolana Rýdlová

 

·               Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

- farní knihovna: je vytvořena, hledáme farníka který chodí do Lobkovického kostela a ujal by se služby spojené s výdejem a vracením knížek

- farní kronika: stále hledáme ochotného farníka

- kniha přání: slibovaná propagace neproběhla, kniha je k mání, další propagaci nechystáme

- kázání pro děti: plánujeme zachovat stávající stav

- plánované farní akce proběhly s ohledem na epidemiologickou situaci

- koordinátor technické údržby kostela: otec Peter individuálně oslovuje potencionální dobrovolníky

- modlitby chval v rodinách: úkol trvá (probíhají, bude na ně upozorněno – bere si na starost Dana Vrbová)

- kurzy Alfa: uvažujeme o spolupráci v rámci ekumeny

 

·               Vyhodnocení zvládání chodu farnosti v průběhu restrikcí způsobených epidemiologickou situací: otevřený kostel a streamovaná velikonoční liturgie se nám líbila a byla užitečná pro život farnosti 

·               Modlitby chval: jsou plánované na druhé pondělí v měsíci, od 19:00 u Vojtěcha 

·               Katecheze

-       zahájení výuky náboženství proběhne 7.10. v kostele v Lobkovicích, program pro děti všech skupin začíná v 17:00

-       náboženství plánujeme vyučovat ve středy, katecheté osloví jednotlivé věkové skupiny ohledně konkrétního času a místa individuálně 

·               Fotbal: termín finále o pohár kardinála Berana bude domluven v nejbližších dnech 

·               Dušičková pobožnost: proběhne 4.11. v 16.30 na hřbitově v Lobkovicích

·               Mikulášská besídka: proběhne 2.12. v 16:30, místo bude upřesněno až bude vybráno a dohodnuto

·               Advent: Marek Cúth se pokusí oslovit někoho, kdo by se ujal kreativní aktivity 

·               Adventní duchovní obnova: plánujeme ji, podrobnosti budou oznámeny později 

·               Roráty: proběhnou každou adventní sobotu v 7:00 (tři neděle ve třech kostelích, tj. u Vojtěcha, v Lobkovicích, v Kojeticích – podrobnější harmonogram bude upřesněn později) 

·               Jesličková pobožnost: proběhne podobně jako vloni 24.12. v 15:00 (pobožnost beze mše sv, bude zaměřena primárně pro děti a tzv. “nepraktikující”) 

·               Farní ples a farní karneval: proběhne 13. 2. 2021 

·               prodej farního majetku

-       jednalo se o návrzích týkajících se využití fary v Hostíně, případně využití peněz z jejího prodeje

-       PRF a ERF stále podporují záměr farnosti prodat fary v Hostíně a v Obříství, záměr je prodat fary ve stávajícím stavu (bez investic na významné rekonstrukce). Plánujeme v období říjen-listopad uspořádat brigádu na vyklizení far a přípravu k prodeji. Následně bychom se rádi pokusili fary prodat sami. 

·               účetní farnosti: hledáme účetní farnosti 

·               nový kostel a pastorační centrum:

-       farnost bude mít nového fundraisera (Mgr. P. Fogl)

-       je natisknuto 1 000 letáčků určených k propagaci stavby nového kostela, letáčky je možné si vyžádat u otce Petera

-       v půlce října se bude dělat přípojka vody, přípojka elektriky je hotová 

·               Termín příštího pravidelného setkání PRF: je stanoven na 21.2. od 19:00

Pozvánka na výlet nejen do Triloparku

Zveme na výlet děti cca 4 - 7 let na sobotu 12.9.2020


Odjezd:
10:00 vlakem ze zastávky Neratovice - sídliště
Návrat:
17:53 vlakem do zastávky Neratovice - sídliště

Co tam budeme dělat:
To je tajemství. Ale navštívíme mj. Trilopark

S sebou:
Oblečení, jídlo a pití na přežití 8 hodin bez rodičů (polovinu dne budeme trávit venku).

Cena:
50 Kč pro členy SHM Klubu Neratovice (zbytek bude hrazen dotací, kterou díky Klubu získáváme). Pro nečleny na úrovni reálných nákladů (cca 120 Kč, bude příp. upřesněno). Ke členství je možné se přihlásit, můžete si napsat/zavolat pro detaily.

Přihlašování:

Kontakt:
Pro jakékoli otázky 777 108 583 / matous.cuth [at] gmail.com

Koník a medvěd (v zastoupení Cúthových)

Pořádá SHM Klub Neratovice, z.s.

Alpy 12.-15.8.2020

             V brzkých ranních hodinách jsem procházel Neratovicemi až k Cúthům, odkud jsme vyráželi na naši výpravu. Cesta autem byla klidná a až na podivné značení objížďky a občasné zprávy z Radiožurnálu nás nic nevyvedlo z míry. Po šesti hodinách jízdy jsme dorazili k našemu cíli, Totes Gebirge. (K Mrtvým horám)

                 Stáli jsme v údolí a s úžasem hleděli na horské štíty, které čněly ve výšce nad námi. Byly tak uchvacující, že se k nim naše výprava musela ihned vydat. Slunce hřálo a naše hlavy plnila obava, jak polezeme v takovém vedru tisíc výškových metrů nahoru. Když jsme však došli k úpatí, naše obavy se rozplynuly. Cesta byla zastíněná vrchy a teplota s vystoupanými metry klesala. Některé úseky byly velmi strmé, ale schůdné, tak jsme po čtyřech a půl hodinách vystoupali k první horské chatě Welser Hütte, jež nám sloužila jako nocoviště.

    Druhý den naše cesta vedla k nejvyššímu bodu naší výpravy, a to vrcholu Grosser Priel. Po pár lezeckých úsecích s žebříky a lany, jsme dorazili do sedla. Ihned nám bylo jasné, proč se tyto hory jmenují Mrtvé – impozantní holé vrchy, mezi kterými se rozprostírala kamenitá poušť, nikde ani lístek. Ze sedla jsme se vydali k vrcholu, ke kterému vedl malý hezký hřeben, na jehož konci na nás čekal veliký červený kříž označující Grosser Priel.  Chtěli jsme si u něj udělat fotku a jako fotograf nám posloužil zdatný český horolezec, který právě pokořil ferratu vedoucí z druhé strany hory.

Sestup dolů byl o hodně náročnější než výstup. Nejdříve dlouhé slézání po žebřících a lanech, potom kluzká sněhová plotna, kterou jsme někteří více a někteří méně, využili k zimním radovánkám. Když už se zdálo, že to nejtěžší máme za sebou, začalo opravdu dost pršet. Naštěstí déšť brzy přešel a jediná vzpomínka na něj byl Grosser Priel zahalen v černém mraku, na nějž jsme hleděli z druhé chaty Prielschutzhaus.

Třetí den byla v plánu hřebenovka, nejdelší úsek celé cesty. Předpověď na odpoledne nebyla moc přívětivá, a proto jsme zvolili svižné tempo. Po prvotním stoupání jsme opět procházeli kamennou pouští. Široko daleko nerostla žádná rostlina, a i kdyby snad nějaká vyrazila, jistě by se o ni rychle postarali kamzíci, kteří se procházeli po kamení. Kamenná pustina se zdála nekonečná. Věděli jsme, že na konci na nás má čekat rozkvetlá horská louka, proto ji každý s napětím vyhlížel, ale všude byli jen kameny bílé tak, že by na nich mohli Američané natočit přistání na Měsíci.

Když už jsme konečně došli k místu, kde cesta schází do údolí, louku jsme neviděli. Začali se vést debaty, kde by asi tak mohla být, protože se nikdo z nás nechtěl smířit s představou, že bychom ještě někam museli stoupat. Naštěstí byla horská louka jen schovaná za skalami.  Místo dalšího stoupání, jsme jí prošli k poslední chatě u jezera Pühringer Hütte.

Poslední den byl sestupový. Bylo potřeba sejít tisíc výškových metrů, protože přes noc pršelo, bylo všechno kluzké a bahnité. Klesání bylo opravdu příkré a na spoustě míst byly lana a žebříky. Tyto překážky jsme naštěstí překonaly a odměnou nám bylo svlažení v horském jezeře. Po osvěžení ve vodě jsme se vydali na cestu a šťastně dorazili domů.

Horským vůdcům, horalům a horalkám,

díky za krásně prožitý požehnaný čas a obohacení na Duchu i těle

– Byli jsme v horách!

FOTKY ZDE

Pozvánka "Pravé poklady církve"

„Pravé poklady církve“

aneb

svatovavřinecká prohlídka kostelů

LIBIŠI, KOJETICÍCH a HOSTÍNĚ
na Neratovicku

 

Srdečně zveme všechny zájemce na komentovanou prohlídku historika umění
Mgr. Ondřeje Faktora, Ph.D., který v sobotu 8. srpna u příležitosti nadcházejícího svátku sv. Vavřince provede návštěvníky gotickými kostely v Libiši, Kojeticích a Hostíně u Vojkovic (okr. Mělník) nedaleko Prahy, které se chlubí mimořádně zajímavými nástěnnými malbami ze 14. století a dalším historickým vybavením z gotického a barokního období

 

sraz v sobotu 8. srpna 2020 v 11h00
v kostele sv. Jakuba Většího v Libiši

Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hostíně
u Vojkovic bude následovat po přestávce v cca 14h00
a kostela sv. Víta v Kojeticích v cca 15h00

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                               

Doprava: vlastní (autobus, vlak, auto)

Vstupné dobrovolné

Rezervace, informace: Ondřej Faktor
e-mail:
ofak@email.cz, tel.: 777 191 678

 

 

Římskokatolická farnost Neratovice

Obecní úřad Libiš                                                                                                               

Spolek Libiš z. s.                                                                                                       Sv. Vavřinec na nástěnné malbě v Libiši, kolem 1390                                                      


Zápis z mimořádného setkání PRF a ERF Neratovice


Zápis z mimořádného setkání PRF a ERF Neratovice
21. 6. 2020

·               Přítomní - členové PRF a ERF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Šárka Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Pavel Hora, Marie Matochová, Marek Matocha, Hana Trhoňová (Jakub Habart, Marian Cúth nepřítomni omluveni)
-       veřejnost: Jan Vrba

Reakce na dopis generálního vikáře
·               Předmětem setkání bylo především vypracování reakce na dopis od generálního vikáře J. Balíka, kde se po nás chce co nejpodrobnější harmonogram našich prací směrem ke stavbě nového kostela a pastoračního centra v Neratovicích.
·               Ekonomická rada farnosti se pokusí vypracovat detailnější seznam a ocenění majetků farnosti, které připadají v úvahu k případnému prodeji.
·               Souběžně se budeme snažit získat nabídku od stavební firmy, cílem by mělo být získat co nejpřesnější odhad na náklady potřebné na stavbu nového kostela a pastoračního centra. Podrobnější harmonogram k tomuto tématu vypracují ERF ve spolupráci s Markem Cúthem.
·               Až bude vypracován návrh harmonogramu prodejů a nabídky od stavební firmy, PRF a ERF Neratovice bude hlasovat o vypracovaném návrhu.


Prodej far v Hostíně a v Obříství
·               PRF a ERF podporují záměr farnosti prodat fary v Hostíně a v Obříství. Důvodem je fakt, že fary dlouhodobě nejsou výdělečné (peníze za pronájem se utopí v nákladech na údržbu) a jejich ekonomické využití se nezdá býti velmi pravděpodobné.

Zahradní slavnost v Neratovicích
·               Je plánována na datum 13. 9. 2020. Hledáme dobrovolníka, který by se ujal organizace této akce.

Pouť ke svatému Jakubovi 25.7.2020


program na Noc kostelů 2020

Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 – 21:00 Soutěže pro děti, individuální prohlídka kostela

Neratovice, kaple sv. Vojtěcha
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kaple (individuální nebo s průvodcem)

Libiš, kostel sv. Jakuba Staršího
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Kojetice, kostel sv. Víta
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Zálezlice, kostel sv. Mikuláše
18:00 – 21:00 Možnost prohlídky kostela s průvodcem