Srdečně děkujeme všem, kteří podporují naší farnost, její činnost nebo jakkoli jinak přispívají našemu společenství.

Pokud byste chtěli naší farnost podpořit finančním darem, je to možné všemi standardními cestami. Kromě toho můžete nově využít tohoto formuláře pro přislíbení daru. Pokud formulář vyplníte a darujete uvedenou částku, vystavíme Vám potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně a zašleme na Vámi uvedený email.

Dary na stavbu nového kostela a fary farnosti Neratovice (včetně financování), podporu činnosti farnosti a financování nákladů na provoz, opravy, obnovu a údržbu kostela a fary, posílejte na účet nadace neratovického komunitního centra: 9237012/0800. Pokud vyplníte dárcovský formulář níže, budeme moci Vám vystavit potvrzení o daru. Pro usnadnění nám prosím vyplňte dárcovský formulář.

Farnost pro běžnou činnost i nadále využívá účet 0461294339/0800. Pokud jste farníci zvyklí přispívat na tento účet, je to samozřejmě možné, ale je nutné jako obvykle uzavřít s Vámi smlouvu o daru.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů kontaktujte fundraiser@farnostneratovice.cz

Přislíbit dar

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem správy poskytnutých darů. Velmi si vážíme Vaší podpory. Poskytnutím svých kontaktních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním. Vaše jméno a kontakty neposkytneme třetím stranám, Váš souhlas se týká výhradně Římskokatolické farnosti Neratovice, a to za účelem evidence dárců a péče o ně. Obecné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde