Biskup Wasserbauer píše kněžím
  • Post category:Bohoslužby

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

víte již jistě také, že od dnešní půlnoci vstupují v platnost Usnesením Vlády ČR nová krizová opatření. Zmínil bych pouze jedinou věc: někoho by snad mohl znejistit Zákaz nočního vycházení. Ten se ale netýká „jiných zákonem chráněných zájmů“, mezi něž bezesporu patří i duchovní služba.

Někteří z vás se mi ozvali, protože je bohužel znepokojil článek na rcmonitor.cz, který nese název „Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny“. K tomuto článku zaujal stanovisko jménem biskupů Čech a Moravy (a tedy také jménem otce arcibiskupa Dominika Duky i mým) předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner. Jeho vyjádření naleznete zde. Prosím, pozorně si to přečtěte a řiďte se tím ve své službě.

Arcibiskup Jan upozorňuje také na nový Dekret o plnomocných odpustcích, který je důležitou zprávou pro Vás i Vaše farníky a najdete ho zde.

S panem kardinálem jsme se také rozhodli povzbudit Vás, abyste na hřbitovech, tam kde je to možné, o tomto víkendu nebo ještě i 2. listopadu slavili nejen bohoslužby za zemřelé jako v uplynulých letech ale, byť v provizorních podmínkách, také mši sv. V tomto případě je možné, aby se jí zúčastnilo až 100 osob, které budou dodržovat potřebné rozestupy, což je na hřbitovech jistě bez problémů možné.

Milí spolubratři, zítřejší Státní svátek pro nás může být povzbuzením k intenzivnější modlitbě za naši zkoušenou zemi. A v sobotu nezapomeňme prosit sv. Wolfganga, velikého dobrodince naší arcidiecéze, aby se za nás ani po tisíci letech nepřestal přimlouvat!

Děkuji Vám za obětavou službu, denně na Vás pamatuji v modlitbě a žehnám Vám! 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář