Zahradní slavnost 2017

Milí přátelé, dostala jsem za úkol napsat na farní stránky něco o naší zahradní slavnosti. Víte, že letos se uskutečnila už po čtrnácté? A tradičně se moc vydařila. Počasí vyšlo skvěle. V souvislosti s počasím si vždycky vzpomenu na slova Pavla Semely, že Pán Bůh má farní slavnosti rád, a…

Biřmování a zahradní slavnost

V neděli 12.6. byla v kostele v Lobkovicích udělena svátost biřmování šesti jedincům, převážně z neratovické farnosti, následovaná už tradiční zahradní slavností na zahradě u Hixů. Na slavnostní mši dorazil samotný biskup Karel Herbst, oblíbený nejenom tady u nás, ale určitě i všude tam, kam už někdy zavítal. Celá mše…

Alpy Dienten 2014

Možná byste se rádi dozvěděli něco o trochu netradičně – rodinně pojaté farní dovolené v Dientenských Alpách. Rodin bylo celkem pět (Cúthovi, Trhoňovi, Trhoňovi, Kůlovi a Kvapilovi) + tři jednotlivci (Anička, Olinka a pan farář, který se připojil v polovině). V jiné chatě (mnohem méně luxusní než byla ta naše), ale ve stejné…

Farní zahradní slavnost 2013

Někteří věřící se toho dne do lobkovického svatostánku nevměstnali a jen pokradmu nahlíželi z venku, co se děje uvnitř. Dvojité křtiny a následná farní zahradní slavnost totiž přitáhly na nedělní mši nebývalé zástupy farníků a farnic. Podezření, že někteří venku před kostelem nezůstávali z kapacitních důvodů, ale kvůli zajištění si…

Křížová cesta se Studnou

Na úterý 26.3. jsme se domluvily s maminkami, které se potkávají na setkáváních U Studny, že se společně s otcem Petrem vydáme pěšky do Kojetic. Po cestě se pomodlíme Křížovou cestu. Už je to několikátý rok, co se takto před velikonocemi scházíme, ale letos půjdeme poprvé do Kojetic. Pozvali jsme…

ÖTZTALSKÉ ALPY – léto 2012

Také letos zorganizovali horští vůdci Marian a Maruška Cúthovi letní týdenní pobyt v horách. Díky velkorysosti své ženy jsem si také mohl vyzkoušet, jaké to je prožít týden v nádherné přířodě Otztalských Alp. Vyrazili jsme v sobotu 30.6. brzy ráno a okolo poledne se již celá jedenáctičlenná skupinka sešla před…

Víkend rodin v Bozkově

Na faru v Bozkově v pátek za slunečného počasí dorazilo pět rodin. Po večeři v místní hospůdce jsme se sešli s otcem Benediktem k povídání o manželské čistotě. V sobotu po snídani jsme se vydali na prohlídku Bozkovských dolomitových jeskyní. Nejúžasnější byl závěr prohlídky v síni s největším jeskynním jezerem…