Zahradní slavnost 2019

Máme za sebou krásnou zahradní slavnost a tady je malé ohlédnutí. Dětem se tam moc líbilo, protože si stavěly z písku oceán a mohly tam i napustit vodu. Dospělí si mezitím povídali a potom jsme se šli podívat na divadlo o sv. Františkovi. Opět se velikou atrakcí stala "obíhačka" a…

Zahradní slavnost 2017

Milí přátelé, dostala jsem za úkol napsat na farní stránky něco o naší zahradní slavnosti. Víte, že letos se uskutečnila už po čtrnácté? A tradičně se moc vydařila. Počasí vyšlo skvěle. V souvislosti s počasím si vždycky vzpomenu na slova Pavla Semely, že Pán Bůh má farní slavnosti rád, a…

Biřmování a zahradní slavnost

V neděli 12.6. byla v kostele v Lobkovicích udělena svátost biřmování šesti jedincům, převážně z neratovické farnosti, následovaná už tradiční zahradní slavností na zahradě u Hixů. Na slavnostní mši dorazil samotný biskup Karel Herbst, oblíbený nejenom tady u nás, ale určitě i všude tam, kam už někdy zavítal. Celá mše…

Alpy Dienten 2014

Možná byste se rádi dozvěděli něco o trochu netradičně – rodinně pojaté farní dovolené v Dientenských Alpách. Rodin bylo celkem pět (Cúthovi, Trhoňovi, Trhoňovi, Kůlovi a Kvapilovi) + tři jednotlivci (Anička, Olinka a pan farář, který se připojil v polovině). V jiné chatě (mnohem méně luxusní než byla ta naše), ale ve stejné…

Farní zahradní slavnost 2013

Někteří věřící se toho dne do lobkovického svatostánku nevměstnali a jen pokradmu nahlíželi z venku, co se děje uvnitř. Dvojité křtiny a následná farní zahradní slavnost totiž přitáhly na nedělní mši nebývalé zástupy farníků a farnic. Podezření, že někteří venku před kostelem nezůstávali z kapacitních důvodů, ale kvůli zajištění si…