V neděli 12.6. byla v kostele v Lobkovicích udělena svátost biřmování šesti jedincům, převážně z neratovické farnosti, následovaná už tradiční zahradní slavností na zahradě u Hixů. Na slavnostní mši dorazil samotný biskup Karel Herbst, oblíbený nejenom tady u nás, ale určitě i všude tam, kam už někdy zavítal.

Celá mše se podle mě vydařila, jak to jenom šlo. Muzikanti krásně muzicírovali (houslistu Pepu Zvěřinu pochválil po mši i sám pan biskup), ministranti celou dobu i v celkem malém počtu vydařeně ministrovali, biřmovanci četli a nosili různé věci (např. dary a na konci obřadu i dárky) a otec Peter s biskupem vedli mši a úspěšně biřmovali. Navíc ještě přišel do kostela Tomáš Vambera s foťákem, a tak bylo i o dokumentaci dobře postaráno.

Co se týká biřmovanců, čtyři z nich (Anička Viktorinová, Šárka Trhoňová, Nikola Škorvagová, Jiří Rýdl) byli po necelý rok před udělením svátosti připravováni sehraným týmem v podobě dvojice Peter Kováč a Marián Cúth, takže pořádná teoretická i duchovní příprava byla zaručena. U otce Petera se myslím připravovala i ředitelka libišské školy paní Martina Bezděková. A poslední biřmovaný byl Ondra Vojta z Hostína, který byl připravován ve své farnosti.

Za biřmovanci seděli během mše jejich kmotři a kmotry, kterých bylo myslím také šest. Ti, i když patřili k nejdůležitějším osobám celé slavnosti, jako jedni z mála na konci nedostali žádný dárek. Snad jenom Marián, kterému se společně s panem biskupem a otcem Peterem po závěrečné motlidbě děkovalo, obdržel flašku vína a několik studentských pečetí (a hodně krabic).

Po obřadu se před kostelem ještě chvíli povídalo, a potom se většina lidí rozhodla pokračovat celkem slušně načatý den na zahradní slavnosti. Ta taky probíhala celou dobu vysoce úspěšně, jenom již tradiční zahradní déšť nás bohužel navštívil častěji než obvykle. To ale nevadilo, u Hixů je mnoho míst, kam se dá schovat, a když k tomu připočtete i ty lidi, hned se vám tam chce jít s nimi schovat taky. Samozřejmě nechyběl ani Jindrův skvělý guláš, na který si počkal i biskup Karel Herbst, než musel odjet na další akci. Během dne se až na jeden spotřebovaly všechny sudy piva, což společně s prázdými lahvemi od vína svědčilo o dalším rozměru vydařenosti celé slavnosti.

Na závěr bych ještě chtěl moc poděkovat: Panu biskupovi za krásné povídání a ochotu přijet za námi; otci Peterovi za skoro celý rok vytrvalosti v nelehkém úkolu dostat do nás alespoň něco, dále samozřejmě za krásnou mši a navíc za to, že když ho znenadání pan biskup zvedl po kázání ze židle, aby mu otec řekl naše jména, v těžké chvíli nezakolísal a vyjmenoval je na jedničku; Mariánu Cúthovi za skvělé skoro-každo-dvoutýdenní povídání o všem možném (hlavně samozřejmě směřováno ke svátosti biřmování), a dále za to, že byl na místě ochotný být mým křestním strejcem (dokonce mi i vysvětlil, že vlastně bude mým biřmovním kmotrem); a nakonec všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě zahradní slavnosti, zvlášť pak rodině Hixových, u kterých se to mohlo celé odehrávat.

Jirka Rýdl


FOTOGALERIE
* fotky od Tomáše Vambery z kostela na tomto odkazu
* fotky od Standy Dabrowkého zde: