Biřmování a zahradní slavnost

V neděli 12.6. byla v kostele v Lobkovicích udělena svátost biřmování šesti jedincům, převážně z neratovické farnosti, následovaná už tradiční zahradní slavností na zahradě u Hixů. Na slavnostní mši dorazil samotný biskup Karel Herbst, oblíbený nejenom tady u nás, ale určitě i všude tam, kam už někdy zavítal. Celá mše…

Alpy Dienten 2014

Možná byste se rádi dozvěděli něco o trochu netradičně – rodinně pojaté farní dovolené v Dientenských Alpách. Rodin bylo celkem pět (Cúthovi, Trhoňovi, Trhoňovi, Kůlovi a Kvapilovi) + tři jednotlivci (Anička, Olinka a pan farář, který se připojil v polovině). V jiné chatě (mnohem méně luxusní než byla ta naše), ale ve stejné…

Farní zahradní slavnost 2013

Někteří věřící se toho dne do lobkovického svatostánku nevměstnali a jen pokradmu nahlíželi z venku, co se děje uvnitř. Dvojité křtiny a následná farní zahradní slavnost totiž přitáhly na nedělní mši nebývalé zástupy farníků a farnic. Podezření, že někteří venku před kostelem nezůstávali z kapacitních důvodů, ale kvůli zajištění si…

Křížová cesta se Studnou

Na úterý 26.3. jsme se domluvily s maminkami, které se potkávají na setkáváních U Studny, že se společně s otcem Petrem vydáme pěšky do Kojetic. Po cestě se pomodlíme Křížovou cestu. Už je to několikátý rok, co se takto před velikonocemi scházíme, ale letos půjdeme poprvé do Kojetic. Pozvali jsme…

ÖTZTALSKÉ ALPY – léto 2012

Také letos zorganizovali horští vůdci Marian a Maruška Cúthovi letní týdenní pobyt v horách. Díky velkorysosti své ženy jsem si také mohl vyzkoušet, jaké to je prožít týden v nádherné přířodě Otztalských Alp. Vyrazili jsme v sobotu 30.6. brzy ráno a okolo poledne se již celá jedenáctičlenná skupinka sešla před…

Víkend rodin v Bozkově

Na faru v Bozkově v pátek za slunečného počasí dorazilo pět rodin. Po večeři v místní hospůdce jsme se sešli s otcem Benediktem k povídání o manželské čistotě. V sobotu po snídani jsme se vydali na prohlídku Bozkovských dolomitových jeskyní. Nejúžasnější byl závěr prohlídky v síni s největším jeskynním jezerem…

Farní výlet za drahokamy

V sobotu 28. dubna 2012 jsme pod vedením Davida Krejčiříka absolvovali vydařený farní výlet za drahokamy. Zúčastnily se krom několika dospělých děti širokého věkového rozmezí. Děti počaly hledat drahokamy již po výstupu z vlaku cestou do městečka Třebenic v přilehlých polích, hlavní nadšení však zavládlo po návštěvě Muzea českého granátu. Před muzeem byla…