Tříkrálová sbírka

Na Tři krále se naši malí koledníci vypravili hned po ránu do Tišic, Klecan a Neratovic. Jako v předešlých dnech chodili s koledou od domu k domu, do škol a školek a obchodů a posvěcenou křídou, od pana faráře Petera Kováče, psaly na dveře domů K+M+B 2023. Nejenom tak děti, ale i jejich doprovod tak s úsměvem rozdávaly dobro a lásku. Děkujeme jak jim, tak všem, kteří koledníky přivítali a přispěli.