Souhrn darů za rok 2018

V roce 2018 se na stavbu nového kostela ve farnosti vybralo 260 000 Kč. Náklady na projekt + geodetické práce (vrty apod.) byly ve výši 422 460 Kč. Na provoz farnosti (energie, pojištění kostelů, na farní charitu, tiskoviny...) 152 400 Kč. Pokud chcete přispět další částkou i v tomto roce,…

Den plný her 7.10.2018

Jednoho říjnového nedělního odpoledne se opět uskutečnilo všegenerační deskové hraní. Zahráli jsme si šachy, Cluedo, Krycí jména, ale našel se i prostor na stolní fotbálek, povídání si u kávy a projekci divadelní hry, kterou vytvořily děcka na táboře v Jesenici. Krásné počasí nechybělo a tak můžeme znovu říci, že se…

Horský pobyt mládeže 2018

V souvislosti s přípravou mládeže na biřmování vznikl nápad připravit pro tuto skupinu společný vysokohorský pobyt v Alpách. Bylo nám velkou ctí a radostí, že jsme se mohli zúčastnit nejen příprav ale i samotného pobytu.Během připravování pobytu se okruh mládeže rozšířil o další společné kamarády, sourozence a rodinné příslušníky. Konečný stav byl 23…