Tříkrálová sbírka – poděkování

Vážený p.Kováči, dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velice si vážíme Vaší podpory a spolupráce i v současné nelehké situaci, kdy stav pandemie COVID většinou nedovolil klasický způsob koledy Tří králů. V letošním roce se podařilo ve Vaší farnosti vybrat částku ve výši   Kč 6 114. Celkový výtěžek…

Třetí setkání k synodě o synodalitě

Hezký den všem, máme za sebou další setkání v synodálním procesu a témata byla stanovena následovně: Autorita a spoluúčast, Rozlišovat a rozhodovat a v poslední řadě Dialog mezi křesťanskými denominacemi. Musím říct, že i tentokrát se nám podařilo vytvořit atmosféru, kde se nikdo nebál otevřeně promluvit, za což jsem velice…