Tříkrálová sbírka – poděkování

Vážený p.Kováči, dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velice si vážíme Vaší podpory a spolupráce i v současné nelehké situaci, kdy stav pandemie COVID většinou nedovolil klasický způsob koledy Tří králů. V letošním roce se podařilo ve Vaší farnosti vybrat částku ve výši   Kč 6 114. Celkový výtěžek…

Třetí setkání k synodě o synodalitě

Hezký den všem, máme za sebou další setkání v synodálním procesu a témata byla stanovena následovně: Autorita a spoluúčast, Rozlišovat a rozhodovat a v poslední řadě Dialog mezi křesťanskými denominacemi. Musím říct, že i tentokrát se nám podařilo vytvořit atmosféru, kde se nikdo nebál otevřeně promluvit, za což jsem velice…

Druhé setkání k synodě o synodalitě

Hezký den všem, Dne 14. 2. 2021 večer proběhlo druhé setkání synody a chtěl bych se touto cestou s vámi podělit o krátký zápis z tohoto setkání. Za sebe bych chtěl říct, že se toto setkání, dle mého mínění, podařilo. Nalezl jsem během vyprávění jednotlivých účastníků mnoho inspirativních podnětů a…

První setkání k synodě o synodalitě aneb Bylo nás pět

Setkali jsme se v téměř hojném počtu. Sice nás bylo jen pět, ale tušili jsme, že je s námi v duchu dalších několik farníků, kteří jen omylem nedorazili. Namátkou pan P., který nedorazil z důvodu poruchy zámku u auta; paní D. v karanténě, paní V. nemocná, pan P. v práci, nebo pan M. ve škole.
A k čemu jsme došli? Čtěte níže...