Švýcarsko od Krejčiříků
  • Post category:Akce rodin

Vallée de Saas, 2019

Když bratr Marian ve farnosti navrhl možnost strávit společnou dovolenou v údolí Saas v Penninských Alpách ve Švýcarsku, ani chvíli jsme neváhali. Tedy jen tu malou chvíli, aby už pro nás nebylo místo ve sdíleném ubytování v Annabelle (později změněno na Tabor), a mohli si rezervovat vlastní apartmán v chatě Arnika. Na rozdíl od většiny účastníků jsme se do městečka Saas-Grund nevydali autem, nýbrž nočním vlakem přes Zürich, a zůstali o pár dní déle. V době hlavního pobytu farní obce jsme se nicméně s bratry a sestrami víceméně pravidelně setkávali na denních výletech, večerních bohoslužbách a nočních přípitcích (pro děti nejoblíbenější část dne, nejlépe venku na zahradě).
Není zde místo pro systematický popis jednotlivých výletů všech skupin, proto jen pár střípků do mozaiky: kapličková cesta na skalní římsu se Saas-Fee; dobytí oblíbeného průsmyku Antronapass na hranicích s Itálií z různých směrů; koupání v ledovcových potocích a jezírkách; sněžný výstup po ledovci na čtyřtisícovku Allalinhorn a návštěva ledovcového muzea na jejím úpatí; krmení ochočených svišťů, jakož i pozorování těch divokých; via ferrata na dominantní vrchol Mittaghorn; pojídání kobylek (nejen děti) a následné plánování založení farmy Grasshopper Foods; procházky kolem největší evropské přírodní přehrady Mattmark a výšlap k pozlacené soše madony v Monte Moro (tam se podíval dokonce i otec Peter, který jinak na každý den předpovídal bouřkové počasí); přechod tří ledovců po Glacier trail Mattmark; hřiště u lanovky Chrizbode v nadmořské výšce nejvyšší portugalské hory; Himalayan trail v urputném dešti s nejstatečnějšími farnicemi a slivovice a čokoláda, když na chvíli vysvitlo sluníčko; voňavé louky s rozkvetlou horskou flórou; kozorožci a kamzíci na skalních hřbetech, ptactvo i na těch nejnepřístupnějších místech; zážitková trasa s visutými mosty; cesta na nejpustší třítisícovku Grünberghorn nad černým ledovcem Schwarzberggletcher
Děkujeme Marianovi, že zorganizoval tento skvělý pobyt v nádherné přírodě a milém společenství, a vám všem, že jste ho tvořili.
Krejčiříkovi