Souhrn darů za rok 2018

V roce 2018 se na stavbu nového kostela ve farnosti vybralo 260 000 Kč. Náklady na projekt + geodetické práce (vrty apod.) byly ve výši 422 460 Kč. Na provoz farnosti (energie, pojištění kostelů, na farní charitu, tiskoviny...) 152 400 Kč. Pokud chcete přispět další částkou i v tomto roce,…

kostel sv. Víta, Kojetice

Kostel sv. Víta byl postaven nákladem děkana Pražské kapituly Víta a posvěcen roku 1260. Z gotické periody se zachoval sanktuář, pastoforium, sedile v presbytáři a též téměř kompletní fresková výzdoba ze 14. století, která byla částečně v posledních letech odkryta. Od 17. století bylo patronem zdějšího kostela Staré Město Pražské, což se pojevilo na jeho…

kostel sv. Jakuba Staršího, Libiš

Nejstarší zmínka o kostele sv. Jakuba Staršího v Libiši se vztahuje k roku 1352. Současná stavba vznikla před rokem 1391 a kromě přístavby sakriste, předsíně a přestavby věže (r.1541) si uchovala svůj gotický ráz. Plochý malovaný strop je stejně jako kruchta ze 17. století. Návštěvníka zaujme nádherně zachovalá fresková výzdoba z konce 14. století,…

kaple sv. Vojtěcha, Neratovice

Poutní kaple sv. Vojtěcha byla  postavena v r.1666 hrabětem Ferdinandem Vilémeme Slavatou na podnět Bohuslava Balbína. Podle tradice byl na tomto místě r. 987 zbit sv. Vojtěch od zdějších pohanských převozníků. Kaple byla od počátku vystavěna jako poutní místo, kámen ohrazený kamenným ostěním a mříží připomíná celou událost. Dřevěný barokní oltář představuje…

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratovicích Lobkovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích byl postaven někdy před rokem 1352 jako farní kostel. Stavba je jednolodní a presbytář si uchoval svůj gotický ráz. Ve stěně presbytáře je gotické sanctuarium a sedille. Hlavní oltář je barokní z roku 1693 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie s nádherným řezaným akantovým rámem. V kněžišti se nachází také mramorový renesanční…