Tříkrálová sbírka – poděkování

Vážený p.Kováči,

dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky.

Velice si vážíme Vaší podpory a spolupráce i v současné nelehké situaci, kdy stav pandemie COVID většinou nedovolil klasický způsob koledy Tří králů.

V letošním roce se podařilo ve Vaší farnosti vybrat částku ve výši   Kč 6 114.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2022, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši Kč 65.637.

Tato částka bude použita na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši a obnovu zahrady v jejich areálu.

V závěru bychom si Vám ještě jednou dovolili poděkovat za Vaši podporu, popřát Vám hodně zdraví  a popřát nám všem,

abychom se co nejdříve mohli opět osobně ve zdraví setkávat a v následujícím roce přivítat Tři krále tak, jak jsme po dlouhá léta zvyklí.

Děkujeme za Vaši štědrost.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Irena Růžičková

asistentka ředitelky organizace