Pozvánka na benefiční koncert Josefíny Vrbové

Co: Benefiční koncert na podporu misijního dobrovolnictví Josefíny Vrbové v Tanzanii. Můžete se těšit na vystoupení kostelního sboru KoS a drobné občerstvení.

Kdy: 23. 10. 2022, v 16 hodin

Kde: křesťanské centrum Jistota Neratovice, náměstí Republiky 400

Cena: vstupné dobrovolné