• Post category:novykostel
50. léta 20. století povýšení Neratovic na město vesničky spojené do města postrádají odpovídající kostel internace arcibiskupa Josefa Berana
60. léta 20. století pražské jaro a normalizace první naděje ke stavbě kostela po příchodu P. Aloise Kubého kardinál Josef Beran prosazuje svobodu svědomí na 2. vatikánském koncilu a r. 1969 umírá
90. léta 20. století svobodný rozvoj města i státu ožívá touha po vlastním kostele v Neratovicích zahájen proces blahořečení Josefa Berana
nyní Neratovice a Libiš získají rekreační, kulturní a společenské centrum sen o vlastním kostele společně s Vámi uskutečníme ke cti kardinála Josefa Berana
KOSTEL V NERATOVICÍCH JAKO MEMENTO DĚJIN A MÍSTO SETKÁNÍ PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE

Zpět na informace o novém kostelu.

Darovat peníze na stavbu