Souhrn darů za rok 2018

V roce 2018 se na stavbu nového kostela ve farnosti vybralo 260 000 Kč. Náklady na projekt + geodetické práce (vrty apod.) byly ve výši 422 460 Kč.

Na provoz farnosti (energie, pojištění kostelů, na farní charitu, tiskoviny…) 152 400 Kč.

Pokud chcete přispět další částkou i v tomto roce, můžete např. pomocí formuláře zde.