Rádi bychom vám napsali o tom jak jsme byli na soustředění s naší kapelou KOS.

Na konci prázdnin jsme se vydali na cestu do Jesenice. Dobře jsme dorazili a dali jsme si výborný oběd od tety Dany. Stále plni nadšení z Celostátního setkání mládeže v Olomouci jsme začali pilně trénovat. Museli jsme nacvičit spoustu nových písniček, aby vás náš repertoár brzy neomrzel. Díky nadšení a ochotě zdejšího pana faráře (protože víra se musí krmit!) jsme mohli mít dvě krásné mše svaté, které jsme i hudebně doprovázeli.

Chodili jsme na procházky, hráli, zpívali, povídali, opékali buřty a užívali jsme si poslední dny prázdnin.
Celý pobyt jsme si moc užili a těšíme se až zase spolu s vámi budeme moci při mších zpívat a hrát k Boží chvále!

Vaši Kosáci (článek v podání Míši Trhoňové)

Pár fotek (opravdu pár) je zde.