NOC Kostelů
V rámci akce nazvané „Noc kostelů“ jjsou zpřístupněny po celé naší republice historicky a umělecky zajímavé kostely a kaple. Je možné se jen krátce zastavit, zaposlouchat se do tónů duchovní hudby, vyslechnout si přednášku nebo navštívit místo kolem kterého denně chodíme či jezdíme. Cílem je zpřístupnit široké veřejnosti krásy křesťanského výtvarného umění a architektury.
            Zveme tedy srdečně všechny lidi dobré vůle, bez rozdílu vyznání, k návštěvě našich  katolických kostelů, ale i dalších památek v okolí. Bližší informace o programu a všech zpřístupněných místech v celé ČR najdete na: www.nockostelu.cz, případně si v našich kostelích můžete zdarma vyzvednout brožurky s programem všech kostelů ve Středočeském kraji.
            Prosíme také ochotné farníky, kteří by pomohli v průběhu akce a byli ochotni ujmout se návštěvníků, aby se přihlásili.
 
                                                           PÁTEK 23. Května 2014
PROGRAM:

Hostín u VojkovicKaple Božího Těla: od 18:00h-23:00h
18:00h Mše svatá / Přednáška Posvátny prostor
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: od 18:00h-23:00h
Výstava obrazů a fotografii/ Prohlídka kostela a zvonice
19:30h Hudební vystoupení zpěvačky a houslistky: Vítězslava Pajerová (www.vitezslavapajerova)
Neratovice: Program pro děti a mládež „Etapovka ve městě“
od 16:00h Dětské hřiště v ul. Kojetická.
Neratovice – Lobkovice kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18:00-23:00h zvonění/ Program pro děti/ Prohlídka kostela a zvonice
21:00h. Hudební vystoupení zpěvačky a houslistky: Vítězslava Pajerová www.vitezslavapajerova
22:15 Modlitba za obyvatelé města
Libiš – Kostel sv. Jakuba 18:00-23:00h Prohlídka kostela a zvonice