• Post category:Bohoslužby

Milí farníci od 3.12. 2012 tedy záhy od nového liturgického roku jsem přistoupil k avizovaným  úpravám začátků pravidelných bohoslužeb ve farnosti, doufám, že k užitku mnohých a těm, které změny zaskočí prosím o trpělivost a pochopení, neboť činím tak doufám po zrale úvaze a poradě s některýma z vás.  Jsem přesvědčen, že čas nám ukáže, jestli hledat ještě jiné vhodnější řešení.
Nový rozpis je již publikován na těchto stránkách postupně jej doplním na vývěsky u kostelů.
Jakékoliv mimořádné změnyřádu pravidelných bohoslužeb budou publikovány v ohláškách při nedělních bohoslužbách a na web. stránkách farnosti.
Prosím upozorněte na změny  nepřítomné farníky o této Neděli a také ty, kteří nemají přístup k internetu.
Děkuji a přeji požehnaný nejen začátek Adventu
P. Peter