V sobotu ráno jsme vyrazili vlakem na Kokořínsko. Ve vlaku někteří hráli karty. Dojeli jsme do Všetat, přestoupili jsme. Přestože předpověď slibovala déšť, svítilo sluníčko. Po příjezdu jsme hráli různé hry, například cukr, káva, limonáda. Přišli jsme ke kapličce a někteří si ji vyfotili, všichni si ji pořádně prohlédli a kdo měl hlad, si dal svačinu. U menších čtyř hlav-obličejů jsme měli oběd. Také jsme tu hráli hru. Ve družstvech jsme sbírali písmena na papírech a z nich skládali podstatná jména, čísla jednotného, např. hokej. Když jsem si všichni odpočinuli, šli jsme dále směrem k Čertovým hlavám.

Přišli jsme k nim zezadu. Lezli jsme na skalách a prošli jsme hodně úzkou uličkou. U Čertových hlav jsme hráli hru s brčkem – nasáli jsme čočku a s ní jsme museli projít vytyčenou trasou. Pak jsme se rozdělili na dvě družstva, každý dostal číslo. Když řekl Vašek číslo osm, tak z každého družstva vyrazil jeden s číslem osm, přiběhl k tenisovému míčku a sebral jej a utíkal před spoluhráčem, aby jej neplácnul a přiběhl ke svému družstvu.

Během celého výletu nás vedoucí Matouš, Katka, Vašek hodnotili a na závěr výletu každý dostal vysvědčení se známkou z matematiky, prvouky, češtiny, tělocviku a zeměpisu. Už se těším na další výlet.

Martin Melichar

A ještě přikládáme dokaz na výběr fotek