V sobotu 17. března v Kojeticích se uskuteční Postní duchovní obnova farnosti s R. D. MUDr.Vojtěchem Novákem, vikářem rakovnickým.
PROGRAM:
8.00 možnost odvozu autem od kostela sv. Vojtěcha v Neratovicích a ze stanice autobusu Kojetická
8.30 zahájení v kostele sv. Víta (Kojetice)
9.00 mše sv.
10.00 občerstvení na faře
10.30 I. přednáška
11.15 II. přednáška
11.45 příležitost ke Svátosti smíření (zpovědi)
12.45 společná modlitba růžence v kostele
13.20 oběd
14.30 požehnání Nejsv. Svátostí Oltářní v kostele sv. Víta
Všichni farníci jsou srdečně zváni.
S sebou si prosím vezměte Písmo sv. a 60,-Kč (příspěvek na občerstvení). Přihlášení předem není nutné.
Bližší informace: P. Benedikt Hudema