Milé farnice, vážení farníci,

srdečně Vás zveme na DĚTSKÝ KARNEVAL , který se uskuteční v sobotu 11.2.20121 od 9 hodin v Restauraci U Stejskalů v Neratovicích.
Můžete se těšit na moderátory, kteří pro vás připravili dopoledne plné hudby, tance a zábavných soutěží. Těšíme se na pestrobarevný rej masek dětí i rodičů.
V sobotu 11.2.2012 od 19:30 se uskuteční také již 6.FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER. Rovněž v Restauraci U Stejskalů. K poslechu a tanci nám zahraje nově! skupina Largo. Těšit se můžete na známé tváře,ale také na bohatou tombolu a zábavné hry.
Lístky bude možno zakoupit u Járy a Tomáše Trhoňových, u otce Benedikta nebo večer před plesem na místě.
Uvítáme:
1. Občerstvení na karneval i společenský večer
2. Dary do tomboly – přinést je můžete do restaurace U Stejskalů v pátek 10.2.2012 mezi 17 a 19hodinou , na karneval nebo přímo předat kdykoliv Jáře a Tomášovi Trhoňovým. Žádáme o takové dary, které by i Vás potěšily. Neberte to jako odkladiště nepotřebných věcí.
3. Dobrovolníky na odzdobení a závěrečný úklid v neděli 12.2. po mši svaté v 10:30
Na příjemně prožité chvíle se těší tým organizátorů.