• Post category:Archiv

VELIKONOCE 2011
16. 4. Sobota
Mše sv. s žehnáním ratolestí (pašije sv. Matouše)
Zálezlice – sv. Mikuláš 15.00
Dům kněžny Emmy –Neratovice 16.30

17. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)NEDĚLE
Mše sv. s žehnáním ratolestí
(pašije sv. Matouše)
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 11.00
sv. Jakub – Libiš 18.00

18. 4. Pondělí Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00
(Příležitost ke Svaté zpovědi od 17.00 do 20.00 v kostele sv. Vojtěcha v Neratovicích)

19. 4. Úterý Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

20. 4. Středa Svatého týdne
8.00 Ranní chvály v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. při svěcení olejů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 9.00
Mše sv. na památku Večeře Páně
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 18.00
(bohoslužba slova, mytí nohou, slavení eucharistie, přenesení Sv. oltářní, adorace)

22. 4. VELKÝ PÁTEK
Památka umučení Páně, den smrti Ježíše Krista, den přísného postu
Společná modlitba v kostele Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
Pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Vojtěcha – Neratovice 15.00
Obřady
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 18.00
(pašije sv. Jana, Přímluvy, Uctívání kříže, svaté přijímání)

23. 4. BÍLÁ SOBOTA
Společná modlitba v kostele Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00(kostel otevřen k modlitbě až do 15 hodin)
VELIKONOČNÍ VIGILIE
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 21.00
(požehnání ohně a příprava svíce, průvod, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba slova, svěcení vody s obnovou křestního vyznání, křest katechumenů, slavení eucharistie, Agapé)

24. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše sv. (s žehnáním pokrmů)

Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 10.45
sv. Jakub – Libiš 18.00

25. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 10.45

26. 4. Úterý v oktávu velikonočním

sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

27. 4. Středa v oktávu velikonočním

sv. Vít – Kojetice 16.00
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

28. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním
sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

29. 4. Pátek v oktávu velikonočním

sv. Vojtěch – Neratovice 18.00

30. 4. Sobota v oktávu velikonočním
Zálezlice – sv. Mikuláš 15.00
Dům kněžny Emmy –Neratovice 16.30

1. 5. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Mše sv.

Nanebevzetí P. Marie – Lobkovice 9.00
sv. Vojtěch – Neratovice 10.45
sv. Jakub – Libiš 18.00