The Ascension by Edward Burne-Jones
I vyvedl je ven až do Bethanie, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe. A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jerusaléma s radostí velikou. A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
(Lk 24.50-53)

Do Bethanie se jde z Jerusaléma přes Olivetskou horu, jež je podle tradice místem nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista, skutečnou zahradou olivových stromů (Getsemany), hned za hradbami Svatého města. Tuto událost oslavení si naše farnost připomene

farní zahradní slavností,

jež se uskuteční v neděli 24. května 2009,
tradičně na zahradě U vysoké jedle (Hix),
od 14:00.

Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného odpoledne a večera. Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) bude zajištěno organisátory. Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje a jídlo) jsou vítány. Zorganisování her pro děti je přislíbeno přáteli organisátorů.
Nedělní bohoslužby zůstávají beze změny.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka, nejlépe e-mailem:
david(zavináč)ujf.cas.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

The Ascension by Edward Burne-Jones

Tato pozvánka v PDF formátu (vhodném k vytištění) ke stáhnutí zde.