Dovolili bychom si připojit pár informací z našich skupin nábka. Tento rok je přihlášených dětí doopravdy hodně a snad pár postřehů neuškodí.

Starší školní děti:

Prakticky se nás schází 9. Děti od 4.třídy do 6.třídy.
Naši skupinu vždy charakterizuji takto – nezpíváme, netvoříme, nemalujeme, hodně diskutujeme, přemýšlíme a snažíme se formulovat vlastní názory. Rádi si zahrajeme nějakou hru.
Dáváme si vždy dva cíle
1. Obecný, platný každý rok
– umět beze strachu vyslovit svůj názor, i ten, který není očekáván a umět v klidu a bez vysmívání vyslechnout všechny názory
– dokázat přirozeně, bez frází a bez nervozity mluvit o víře nejen na nábku. Zamýšlet se nad vším, co prožíváme, z hlediska věřícího člověka.

2. Specifický, vědomostní, každý rok jiný podle osnov.
– tento rok je to téma pro 5. tř. – Společně objevuje víru
– chceme se přihlásit do diecézní soutěže k roku sv. Pavla

Na závěr něco pro rodiče:
První hodinu většinou říkám dětem: „Budeme se snažit o to, aby nám tady bylo dobře. Kdyby vám to pomohlo, klidně si dejte nohy na stůl.“ Většinou se najde někdo, kdo si ty nohy na stůl dá. Po chvíli ale stejně všichni zjistíme, že by to k ničemu dobrému nebylo a tak raději sedíme a povídáme si normálně.
Máte skvělé děti. Marian Cúth

Mladší školní děti:

Přihlášených dětí 15. Jedno dítě předškolní, zbytek dětí od 1. třídy do 4. třídy.
Snažíme se dělat vše, co děti baví- zpíváme, hrajeme si, tvoříme, soutěžíme, povídáme si, prostě cokoli, čím lze dokreslit téma hodiny. Vše je vždy uzpůsobeno zájmu skupiny.
Chtěla bych, aby dětem spolu bylo dobře, aby byly v pohodovém a radostném společenství kamarádů.

Letošní téma katechezí: Hledáme klíče k Božímu království.
Naším cílem bude pochopit, že kdo hledá, nalézá. Že záleží na nás, jestli odemkneme svoje srdce a čemu. Dalším cílem bude nacházení jednotlivých klíčů k zámkům, které odemykají tajemství modlitby, otvírají Bibli, poznávají světce a také život v církvi.

Materiály, které letos používám – Rodinná katecheze( 3. třída- Boží láska) a učebnice pro 1. třídu( Jsem s tebou).

Všechny děti jsou úžasné , jsou dobrými hledači a je radost s nimi být. Děkuji za to a prosím o vaše modlitby. Marie Cúthová

Předškoláci – nejmladší nábko 🙂

Letos se schází 10 dětí ve věku 3 – 5 let. Aby nás nebylo málo, přidal se k nám zajíc Mrkvička a liška Tlapička. Společně zpíváme, tancujeme, tvoříme, nasloucháme tichu, modlíme se, prožíváme různé příběhy a dobrodružství.

Cílem našich setkání je hledat Boží království mezi námi s vědomím, že Bůh nás vede a ukazuje nám cestu. To znamená uvědomit si Boží přítomnost ve všem co děláme a žijeme. Učíme se žít ve společenství. Objevujeme, že je prima společně se radovat i jak dobré je umět se rozdělit, pomáhat si, nebýt sám.

Při přípravě se inspiruji Příběhy Sedmikráska a staršími čísly časopisu Duha.

Děti jsou bezprostřední, odvážné, kamarádské, radostné, upřímné, prostě skvělé! Každé setkání s nimi je pro mě darem. Připojuji se k Marušky prosbě a také prosím o modlitby.
Daniela Vrbová