Zápis ze setkání PRF Neratovice – 17. 3. 2024

Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Marie Matochová , Šárka Trhoňová (Lenka Urbanová, Jakub Habart, Pavel Hora nepřítomni omluveni)

Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

  • Spolupráce s Charitou Neratovice: je stále lepší. Charita informuje o akcích, farníci se zapojují jako dobrovolníci (7 dobrovolníků na potravinovou sbírku, 7 na tříkrálovou sbírku)
  • Hledá se dobrovolník, který by se věnoval ministrantům: dobrovolník nenalezen, stále se hledá
  • https://www.donator.cz/ je web, přes který je možné přispívat na platy kněží (a případně na další aktivity církve)
  • Socha svatého Vojtěcha: sbírka na sochu bude spuštěna v dubnu
  • Termín voleb do PRF: výběr kandidátů proběhne v září, volby v listopadu 2024
  • ostatní plánované akce proběhly podle plánu

Zpovědní den a duchovní obnova v Kralupech 25.3.: farnost Kralupy zve na postní duchovní obnovu spojenou se zpovídáním od 16:00 do 20:00 (více informací zde)

Jarní bazárek oblečení a sportovního vybavení (pro děti i dospělé): proběhne dne 7.4., podrobnosti jsou na farním webu

Vikariátní setkání mládeže: proběhne 20. – 21. 4., více podrobností je na webu farnosti

Noc kostelů: proběhne 7.6., hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni u jednotlivých kostelů být. Dobrovolníci nechť se ohlásí o. Peterovi.

Biřmování/Farní den: dne 5.5. od 10:00 bude biřmování spojené s farním dnem.

Den řemesel 11.5.: proběhne, někteří farníci se plánují zapojit

První svaté příjmání: proběhne 2.6. od 10:00

Konec školního roku: proběhne 12.6. v Kojeticích se mší od 16:30

Stavba pastoračního centra a kostela (má na starosti Nadace Neratovického komunitního centra, zde jen informačně):

  • Na trhu jsou pozemky a fary, které by měly sloužit k financování stavby
  • Probíhají jednání týkající se Smlouvy o dílo s potencionálním generálním dodavatelem

Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 8.9. od 19:00