Jak bylo na teen táboře v Tanvaldu?

Již třetí ročník teen tábora je úspěšně za námi a hned ze začátku musím konstatovat, že byl velmi vydařený, jak ze strany dětí, tak ze strany vedoucích, jak zaznělo na zpětné vazbě. Vzhledem k menšímu počtu vedoucích jsme se rozhodli pro pětidenní variantu a musím říct, že mi bylo zatěžko odjíždět. I přes menší organizační tým se nám podařilo (až na drobnosti) zajistit vše potřebné pro chod tábora, včetně vaření (jelikož s námi nejel strejda Jindra). Účastníků jelo letos čtrnáct (včetně dvou Ukrajinských dětí) a byli rozděleni do dvou sedmičlenných týmů. Tématem letošní celotáborové hry byl život sám a účastníci si postupně prošli všemi životními etapami od prenatálního období do stáří. Každý den byl zakončen krátkým společným zamyšlením nad daným životním obdobím. Toto vážné téma jsme však nepojali příliš vážně a na účastníky čekalo spoustu tematických promyšlených her včetně závodu o narození (oplození vajíčka) a boje důchodců o největší slevu v přeplněném Kauflandu. Součástí tábora byl také celodenní výlet, kdy jsme se kochali krásami Jizerských hor a dobyli vrchol Černé Studnice a Špičáku. Následující teentábor (pro některé účastníky poslední, jelikož věková hranice je 19 let včetně) proběhne v Desné v Jizerských horách v termínu 11. – 18. srpna 2024.

Lucien