Ohlédnutí za farním plesem

Vigilii Tomášovy neděle jsme v naší farnosti oslavili tradičním plesovým veselím. Dokud neuvěříte, neuvidíte. Či naopak. Někomu se to plete.

Události předchází proměnění syrového tanečního sálu v útulné a vyzdobené večeřadlo. To mají na svědomí zvláště sestry Daniela zvaná Dana a Maruška od Mariána. Jakož i mnoho dalších, již jsou teprve na počátku své cesty ke svatosti.

Začátek slavnosti je přesně určen západem slunce. Avšak farníci jsou svoláni půl hodiny předem, aby většina dorazila alespoň třicet minut poté. Během této doby dojde k oficiálnímu zahájení otcem Peterem, i když modlitba je zakázána. Světského zahájení se letos ujali neofyt Matyáš a veteránka Míša.

Hudební doprovod je již několik let svěřen kapele Gradace. Důvodem je nejen zvládnutí netradičních nástrojů, jako jsou trubka či klarinet, ale zvláště pohledná zpěvačka Veronika. Punkový zvukař pak neváhá vyzvat k tanci naše farnice jakéhokoli věku.

Jedinou slabou stránkou společenského večera jsou chvíle, kdy hraje hudba. V tomto období je nutno se přesunout do výčepu, kde lze slyšet alespoň vlastního slova. Přesto někteří neváhají setrvat v tanečním sále, a dokonce tančit.

Příjemným zpestřením je pak losování tomboly. Úspěšnost je 1:10 či méně (podle toho, koho požádáte při koupi tombolenek). Avšak ceny jsou velice hodnotné; od domácích dortů různých Marušek přes Anežčiny poloodhalené slečny až po večeře u nejoblíbenějších farníků. Navíc lze úspěšnost razantně navýšit předchozí podporou stavby nového kostela (jenž nepotřebujeme).

Konec slavnosti je stanoven průchodem slunce nad Šalamounovými ostrovy. Nicméně mladší 30 let, či o nichž si to ostatní myslí, mohou pokračovat až do nedělní mše svaté v 9:30 či dokonce přes. Výhodou je mít zpěvný hlas či doutník.

Děkujeme Kubovi, že letos opět zorganizoval farní společenský večer, jeho Marušce, že mu to tolerovala, a všem jeho anonymním pomocníkům.

Nepochybujte a věřte!

David K.

Fotkami od Anežky K. se můžete pokochat níže