Zápis ze setkání PRF Neratovice – 2. 10. 2022

Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Marek Cúth, Marian Cúth, Marie Matochová, Pavel Hora, Jarmila Trhoňová, Jakub Habart (Šárka Trhoňová, Dana Vrbová nepřítomni omluveni)

Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

  • Využití fary v Obříství: zájemci z řad uprchlíků nejsou, na faře proběhla jedna akce pro mládež z Litoměřické diecéze (cca 30 lidí), v současné době objekt již pro uprchlíky nenabízíme (příliš velké náklady na vytápění v zimě), vybavení poskytnuté farníky bude nabídnuto do sbírky uprchlíky
  • Ostatní plánované aktivity: proběhly, jak byly plánovány

Výuka náboženství: začne v prvním týdnu v říjnu, informace budou na webu, zájemci o přípravu na biřmování nechť kontaktují o. Petera

Podpora naší misijní dobrovolnice: 23.10. v Solidní Jistotě proběhne setkání s Josefínou Vrbovou z naší farnosti, která se chystá jet jako dobrovolník do Tanzanie. Farníci jsou zváni ji podpořit.

Dušičková pobožnost na hřbitově: je plánována na 2.11. od 16:30

Mikulášská besídka: plánujeme ji uskutečnit, její zorganizování si berou na starost Pavel Hora a Marek Cúth

Roráty: proběhnou každou adventní sobotu v 7:00 (3.12., 10.12., 17.12., 24.12. – místo bude upřesněno později)

Jesličková pobožnost: proběhne podobně jako předloni 24.12. v 15:00 (pobožnost beze mše, bude zaměřena primárně pro rodiny s dětmi – otec Peter dodá pozvánku do Listů Neratovické radnice)

Stavba pastoračního centra a kostela (má na starosti Nadace Neratovického komunitního centra, zde jen informačně):

  • Dokončuje se projekt, očekává se, že bude hotový cca koncem roku
  • Do prvního kola bylo pozváno cca 10-20 stavebních firem
  • Nadace postupně připravuje zhodnocení a prodej nemovitých majetků

Termín příštího pravidelného setkání PRF: je určeno na 19. 3. 2022 od 19:00