Postní aktivita

„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný…
Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé…
Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.“

 (Jan 3,16-21)

Milé děti, milí dospělí

Je tu opět postní doba a my se můžeme připravovat na Velikonoce.

Viděli jste z první neděle adventní Figurky, kde se děti připravovaly na návštěvu babičky a dědečka? (pro připomenutí zde) Která návštěva dopadla lépe, ta připravená nebo ta nepřipravená…? Postní doba nám nabízí ještě delší čas, abychom Velikonoce mohli naplno prožít ve svém srdci.

Čím prozáříme tu tmu na obrázku? A také i tmu a smutek kolem nás? Silnější než tma je přece světlo!

Povzbuďme se navzájem a vždy, když se nám povede něco dobrého, co přinese radost, světlo, lásku, pokoj, porozumění…, tak aby to potěšilo i nás všechny ve farnosti, nakreslete křídami trochu světla do tmy na obrázku. Obrázek je umístěn v kostele v Lobkovicích; pokud se někdo vzhledem k situaci do kostela nedostane, může si kresbu stáhnout zde a třeba vtisknout na doma…

Ať na Velikonoce máme naši tmu úplně prozářenou světlem radosti a naděje – světlem Vzkříšení.