·               Přítomní – členové PRF a ERF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Šárka Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Pavel Hora, Marie Matochová, Marek Matocha, Hana Trhoňová (Jakub Habart, Marian Cúth nepřítomni omluveni)
       veřejnost: Jan Vrba
Reakce na dopis generálního vikáře
·               Předmětem setkání bylo především vypracování reakce na dopis od generálního vikáře J. Balíka, kde se po nás chce co nejpodrobnější harmonogram našich prací směrem ke stavbě nového kostela a pastoračního centra v Neratovicích.
·               Ekonomická rada farnosti se pokusí vypracovat detailnější seznam a ocenění majetků farnosti, které připadají v úvahu k případnému prodeji.
·               Souběžně se budeme snažit získat nabídku od stavební firmy, cílem by mělo být získat co nejpřesnější odhad na náklady potřebné na stavbu nového kostela a pastoračního centra. Podrobnější harmonogram k tomuto tématu vypracují ERF ve spolupráci s Markem Cúthem.
·               Až bude vypracován návrh harmonogramu prodejů a nabídky od stavební firmy, PRF a ERF Neratovice bude hlasovat o vypracovaném návrhu.
Prodej far v Hostíně a v Obříství
·               PRF a ERF podporují záměr farnosti prodat fary v Hostíně a v Obříství. Důvodem je fakt, že fary dlouhodobě nejsou výdělečné (peníze za pronájem se utopí v nákladech na údržbu) a jejich ekonomické využití se nezdá býti velmi pravděpodobné.
Zahradní slavnost v Neratovicích
·               Je plánována na datum 13. 9. 2020. Hledáme dobrovolníka, který by se ujal organizace této akce.