Figurková videa

Od příští neděle (tj. 29. neděle v mezidobí, cyklus A) až do Seslání Ducha Svatého v cyklu B (tj. 19.5.2024) budou po třech letech opět aktuální figurková videa, která jsme v době lockdownů natáčeli pro děti, se kterými jsme nemohli prožívat divadýlka a programy během kázání.

Pokud byste si chtěli zavzpomínat nebo je dětem na neděle pouštět, najdete je zde: https://www.youtube.com/@figurky-farnostneratovice3543