Zápis ze setkání PRF Neratovice – 6. 3. 2022
 • Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Marek Cúth, Marian Cúth, Šárka Trhoňová, Pavel Hora, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová (Marie Matochová, Jakub Habart nepřítomni omluveni)
 • Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF
  • Farní ples a karneval: přesunuty na 22.4. od 20:00 (ples) a 23.4. od 15:00 (karneval)
  • Synoda: proběhla, závěry byly odeslány na arcibiskupství
  • Ostatní plánované aktivity: proběhly v rámci možností
 • Postní duchovní obnova: proběhne v Kojeticích na faře 19.3. se mší od 12:00. Duchovní obnovu povede p. Václav Šustr
 • Žehnání zvonu a nově zrekonstruovaného parku v Předboji: proběhne 9.4. odpoledne
 • Velikonoce: vigilie Bílé Soboty začne večer po západu slunce (podobně jako vloni), přesný čas bude upřesněn
 • Noc kostelů: proběhne 10.6., otevřené kostely budou v Zálezlicích, v Neratovicích u Vojtěcha, v Lobkovicích, v Kojeticích a v Libiši
 • Zahradní slavnost: je plánována na 12.6. na faře v Kojeticích
 • Situace okolo války na Ukrajině: farnost má k dispozici pro uprchlíky z Ukrajiny k dočasnému ubytování 2 fary (v Obříství a v Hostíně). Farníci se pokusí připravit k možnému ubytování faru v Obříství, faru v Hostíně není v našich silách připravit, ale je teoreticky k dispozici. Jednáme s několika skupinami, které ubytování uprchlíků koordinují.
 • Stavba pastoračního centra a kostela:
  • Stavba je nyní pod křídly Nadace Neratovického komunitního centra
  • na Nadaci byly převedeny vybrané nemovité majetky farnosti Neratovice
  • byl vybrán stavební dozor

Termín příštího pravidelného setkání PRF: je určeno na 18. 9. 2022 od 19:00