Zápis ze setkání PRF Neratovice – 7. 11. 2021

Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jakub Habart, Marie Matochová, Jiří Vrba, Petr Semerád, Marek Cúth, Marian Cúth, Šárka Trhoňová (Pavel Hora, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová  nepřítomni omluveni)

Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

– farní knihovna: je připravena, v elektronické podobě je připraven seznam knížek, řeší se jak konkrétně se budou knihy distribuovat a vybírat

farní kronika: stále hledáme ochotného farníka

kniha přání: nápad se neujal, rušíme ji

koordinátor technické údržby kostela: máme dva farníky, kteří jsou ochotni s věcmi okolo údržby pomáhat

kurzy Alfa: pod vlivem dalších akcí odkládáme nápad na neurčito

Večery chval: Šárka Trhoňová se pokusí zjistit, jak a jestli by mohly zase probíhat

Mikulášská besídka: proběhne 8.12. v 16:30 v modlitebně Církve Bratrské – Solidní Jistota na Náměstí

Advent: Petr Semerád se pokusí oslovit někoho, kdo by se ujal kreativní aktivity

Adventní duchovní obnova: proběhne 11.12.; povede ji p. Václav Šustr

Roráty: proběhnou každou adventní sobotu v 7:00 (4.12., 11.12., 18.12. – místo bude upřesněno později)

Jesličková pobožnost: proběhne podobně jako předloni 24.12. v 15:00 (pobožnost beze mše, bude zaměřena primárně pro rodiny s dětmi – otec Peter dodal pozvánku do Listů Neratovické radnice)

Farní ples a farní karneval: proběhne 26. 2. 2022

Synoda: v úterý 16.11.v Klubu Důchodců proběhne setkání lidí kteří mají zájem o Synodální proces. Setkání je otevřené všem pokřtěným. Informace bude umístěna na webu farnosti a bude ohlášena při ohláškách v Neděli 14.11. jak u Vojtěcha tak v Lobkovicích (ohlášení zajistí Marian Cúth a o. Peter)

Stavba pastoračního centra a kostela:

  • je připravena přípojka elektriky a vody, v současné době probíhají práce na přípojce plynu a kanalizace
  • stavební povolení je vyřízené, stavět se začne až budeme mít na účtu dostatek prostředků. Odhadujeme začátek stavby na přelomu let 2022 a 2023.

Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 6. 3. 2022 od 19:00