Pozvánka na farní zahradní slavnost 20.6.2021

Srdečně zveme všechny farníky, farnice i jejich přátele ke strávení společného dopoledne, odpoledne a klidně i večera v rámci
tradiční farní zahradní slavnosti a oslavy přijetí Ducha svatého našimi biřmovanci,
jež se uskuteční v neděli 20. června 2021,
na farní zahradě v Kojeticích.
Farní den zahájíme v 10:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích mší svatou s panem biskupem a udílením svátosti Biřmování.
Na zahradu bychom se společně přesunuli po skončení mše svaté, přesun do Kojetic si každý zajistí sám, popřípadě se může s někým domluvit (dá se očekávat, že od kostela pojede více farníků autem a budou mít nějaká volná místa). Zde již bude připraven oběd formou legendárního guláše.

Základní pohoštění (chlazené pivo, víno, voda a nealko) bude zajištěno organizátory (a zaplaceno farníky formou dobrovolného příspěvku). Dobrovolné příspěvky formou jakéhokoliv pohoštění (sladlé i slané) jsou velmi vítány! Těšíme se na Vás!