Eucharistická adorace v rámci Roku víry
V polovině dubna se na naši arcidiecézi obrátil prezident Papežské rady pro novou evangelizaci Mons.
Rino Fisichella s žádostí, abychom se připojili k plánované hodinové eucharistické adoraci, kterou povede
Svatý otec v neděli 2.června od 17 do 18 hodin v rámci slavení Roku víry.
 Hlavním motivem adorace je chvála za dar víry, ale také prosba za šíření evangelia v naší
diecézi a v našich farnostech. Vytvoříme tak společně
se Svatým otcem modlitební most chvály a proseb. 
 
V naši farnosti se připojíme v kostele v Lobkovicích
 od 17-18h vsechny srdečně zvu také u příležitosti Slavnosti Těla a krve Páně kterou v tento den budeme slavit.