Pozvánka na poznávání kokořínských lahůdek 21.10. 2017

Zveme všechny děti, znalé i neznalé kokořínských lahůdek, na krátký (aspoň pro ty zdatnější) výlet do jejich nitra. Můžete se těšit hned na spoustu věcí, počínaje objevnou a naučnou jízdou vlakem Českých drah a konče obdobnou, nikoli však identickou jízdu podobným, avšak nikoli stejným vlakem Českých drah zase nazpátek. Samozřejmě zajímavostí nebude málo ani mezitím, čeká nás totiž například hned několik přestupů, tedy přesněji řečeno 3.
Takže neváhejte a pojeďte s námi!

odjezd – 8:32 z Nera do Mšena
příjezd – 17:28 z Nebužel do Nera


Bývá doporučeno si s sebou do těchto končin vzít staršího sourozence, přeci jen už se budeme pohybovat na okraji divočiny a kdo si bude chtít odnést domů kromě zážitků i něco hmotnějšího, tomu dáváme jen takovou menší radu, na medvěda se chodí přinejmenším ve dvou (a jeden by měl být alespoň o trochu starší než druhý). Kdo takového sourozence nemá, nevadí, bude mu během výletu z bezpečnostních důvodů přidělen.
Taky se hodí jídlo a pití na časové rozmezí od 8 hodin po neodhadnutelný počet let strávených v okolních lesích, kde se nejspíš ztratíme.
A taky raději něco teplejšího na sebe.

Cena byla našimi profesionálními analytiky odhadnuta na 50 korun českých

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Na vaši účast se těší pořadatelé Šárka, Jirka, Kuba a společenstvo blízce spřátelených juniorů a juniorek, borců a borkyň


Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj

Článek z cyklopouti do St. Boleslavi

Letos jsme se zase na Svatováclavskou pouť, ve čtvrtek 28.9., vypravili jako dvě skupiny. První šla pěšky a ta druhá skupina, která byla zkušenější, zdatnější a lepší (to jsme byli my), se vydala na kolech.
V osm hodin ráno jsme se sešli ve velmi hojném počtu (Kuba Habart s Miou a my) u Lidlu v Neratovicích a vyrazili jsme směr Kostelec nad Labem. Cesta kolem Labe byla bahnitá a hrbolatá, ale všichni dojeli ve zdraví až na cyklostezku v Kostelci. Tam na náš už čekali další poutníci, nedočkaví vyrazit do Staré Boleslavi. Tak jsme udělali společné foto, rychle jsme se občerstvili a znovu jsme vyrazili. Všichni jeli jako draci, v čele s Jindrou Vrbou a Maruškou Matochovou ,která sebou ještě vezla vozík za kolo s nejmladším členem naší výpravy. Také jsme na cyklostezce potkali druhou, pěší skupinu, se kterou jsme se hezky pozdravili a slíbili, že jim podržíme místa. A pak jsme konečně dojeli do Boleslavi. Mše byla moc pěkná a nepřišli jsme ani o dobrý trdelník či cukrovou vatu.
Cestou zpět nás už bolel trochu zadek, ale zvládli jsme to a dorazili jsme zpátky do Neratovic.
Těším se zase na příští pouť a další dobrodružnou cestu.
M+M+H+V

Pozvánka na druhý den plný her

Ahoj

Rádi bychom vás pozvali v neděli odpoledne 15.10. od 14:30 na faru do Kojetic.

Je pravda, že se toho v naší farnosti pořádá mnoho, ale jen málo aktivit dokáže propojit všechny generace. Když tedy nepočítám kafe před kostelem. Proto jsme vymysleli farní odpoledne deskových her a budeme rádi, když se k nám přidáte! Přijít může opravdu kdokoliv, jediné věkové omezení, je vždy upraveno danou hrou, ale i na to myslíme a dětské hry s "asistentem" budou také připraveny. A jelikož nevlastníme žádné zázračné množství her, budeme velice rádi, když také nějakou hru přinesete a třeba nás ji i naučíte.

A kdo přinese něco dobrého na zub, zajistí tím, že bude farní odpoledne deskových her úplně dokonalé.

Těšíme se na vás!
Kuba a Maruška

Hledáme muzikanty a zpěváky do Lobkovic

Hudební doprovod při liturgii v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích je zajištěn ve školním roce 2017/18 takto:
1. neděle v měsíci - varhany - J. Pištejová
2. neděle v měsíci - J. Vrba
3. neděle v měsíci - KOS (Kostelní sbor)
4. neděle v měsíci - varhany nebo zpěv z kancionálu bez doprovodu
5. neděle v měsíci - KOS (Kostelní sbor)

Chybí varhanní doprovod pro jednu neděli v měsíci a muzikantská i pěvecká podpora kytaristy J. Vrby, kterou zatím zajišťují členové KOSu. Pokud máte chuť nás podpořit, ozvěte se D. Vrbové na tel. 775 387 162.

Zkoušky v pátek:
16:00-17:00 obnovená Deka - hledáme nové členy a výhledově podpoříme J. Vrbu
17:00-18:00 KOS

Svatováclavské cykloputování

Zveme všechny, kdo rádi putují a zároveň rádi jezdí na kole na pouť do Staré Boleslavi 28. září 2017.
Pojedeme podél Labe s cílem stihnout začátek poutní mše svaté na náměstí ve Staré Boleslavi v 10:00. Sraz bude v 8,00 u prodejny Lidl v Neratovicích a v Kostelci u cyklostezky se jistě připojí další poutníci. Vítány jsou všechny generace, tam i zpět ujedeme okolo 40km.
Těšíme se na Vás.

H+M+M+V Trhoňovi

Neratovické nábko 2017/18

Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova. Zahájení bude mší svatou 4.10.2017 v 16:30 v kostele v Lobkovicích (sraz v 16:15). A jaké skupinky letos vznikly?

Skupina: Věková skladba: Katecheta:KontaktČas setkávání
1 předškoláci Lenka Trhoňová777 332 492středa 16:30 - 17:15
2 1. a 2. třída Marta Semerádová777 120 770středa 16:30 - 17:15
3 3. - 4. třída Maruška Cúthová608 505 662středa 16:30 - 17:15
4 5. - 6. třída Daniela Vrbová775 387 162středa 16:30 - 17:15
5 od 7. třídy Marian Cúth728 685 152pondělí 17:15 - 18:00
6 mládež Veronika Cúthová (+ Marian + Peter)605 491 288středa od 19:00

     Skupina 1
Letos vzniká zbrusu nová skupinka nejmladších dětí od 4 do 6let. Věřím, že se z nás postupně stanou dobří kamarádi a že spolu budeme prožívat hezký čas. Budeme si hrát, povídat, zpívat i tvořit a při tom všem poznávat Pána Ježíše.
Lenka Trhoňová

     Skupina 2
V naší skupince budou letos děti z 1. a 2. třídy. Společně si čteme z Bible, vyprávíme, tvoříme, modlíme se... Hledáme vztah Pánu Bohu a k sobě navzájem.
Marta Semerádová

     Skupina 3
V této skupině budu letos s dětmi z 3. a 4. tř. Tématem je společenství lidí. Nežijeme sami, Bůh je v našich vztazích. Doufám, že se nám podaří vytvořit hezké vztahy a nacházet také vztah mezi námi a Bohem v Bibli, v postavách evangelistů, v Ježíšových činech i v Církvi. Budeme si povídat, soutěžit, tvořit, hrát hry, které dokreslí jednotlivá témata.
Maruška Cúthová

     Skupina 4
Na naší cestě školním a liturgickým rokem nás budou provázet proroci a světci, od nichž se chceme inspirovat. Nejdůležitější inspirací pro nás bude dvanáctiletý Ježíš v chrámě, protože jako vrstevník většiny dětí v této skupině je někým, kdo puberťákům opravdu rozumí a má jim co říci. Při setkáních hodně diskutujeme a hrajeme zážitkové hry zaměřené k tématům.
Daniela Vrbová

     Skupina 5
Těším se na - pro mě - úplně novou skupinu. Při našich setkáních budeme hodně využívat materiály z internetu - krátké filmy a motivační písničky. Také se pokusíme nově prožít příběhy starozákonních osobností. Budeme soutěžit o ceny. A věřím, že budeme s radostí prožívat naše setkání jako místo, kde svobodně formulujeme naše názory a respektujeme postoje druhých.
Marian Cúth

     Mládež
...
Veronika Cúthová


Zajišťuje SHM Klub Neratovice

Krátký článek o táboře v Hostinném (léto 2017)

léto 2017
Krátký článek o táboře v Hostinném

Vážení čtenáři našeho farního webu.
Opět po roce se uskutečnil letní tábor a my bychom vás rádi, skrze tento článek, přenesli do dávných
dob Dariových.
Že nevíte, o jakou dobu jde? Čtěte dál, vše se dozvíte.

DEN 1. (sobota)
Po úmorných 8 hodinách cesty jsme plni očekávání dorazili do cíle. Špinaví, upocení, unavení, ale stále s nadějí a elánem.
Děti byly rozděleny do 6 týmů po 4 členech. Z posledních sil, které po náročném cestování zbyly, si děti vymyslely názvy svých družstev a vyrobily erby.
Nyní vám je představíme:
MODRÁSCI, KYBERVLCI, SUPERDRACI, POBERTI, KOMETY, TÝM V BOŽÍCH RUKÁCH
Nastal večer, nastalo jitro…

DEN 2. (neděle)
Po probuzení děti zjistily, že jejich dobří asistenti nejsou stejní jako předešlý den.
Dozvěděly se, že byli zakleti černokněžníkem jménem Darius.
Napsal, že bere asistentům čas a chce ho vzít i jim. Proto se každé ráno od něj dozví, kam mají jít, aby se nakonec setkali a veškerý čas, který děti mají, jim mohl vzít.
A tak se na jeho pokyn vydaly za místním vzdělancem. Ten dětem ukázal, jak si poradit s různými šiframi a předal jim vzpomínku, kterou si jeho rodina předává už po generace.
Nastal večer, nastalo jitro…

DEN 3. (pondělí)
Další den po probuzení se opět asistenti chovali podivně. Děti zjistily, že jejich zakletí spočívá v tom,
že neustále některé věci opakují. Zjistily také, že jsou začarováni od probuzení až do chvíle, kdy se ozve zazvonění budíku.
Při zákeřné ranní rutině se opět děti dozvěděly, kam mají jít a po snídani vyrazily.
Na onom místě našly divočinového muže. Řekly mu vše, co se stalo, i proč za ním dorazily a on se rozhodl, že jim pomůže. Všichni vyrazili na dlouhou cestu a divočinový muž je vedl. Během celodenní výpravy jim ukázal, jak si v lese najít a uvařit jídlo, jak vystopovat zvěř, a která zvěř je v lese nejcennější.
Unavení, avšak s vědomím, že zase o něco blíže černokněžníkovi, se všichni vrátili domů a do svých spacáků.
Divočinový muž věděl, že měl někde ve svém příbytku také vzpomínku na Dariuse, ale bohužel ji nenašel.
Nastal večer, nastala noc…

Divočinový muž přiběhl a vzbudil děti. Musel jim okamžitě říci, kde se jeho vzpomínka na Dariuse nachází. Vysvětlil dětem, že vzpomínku naleznou na různých místech po městě a tak se děti okamžitě vydaly na cestu. Rozděleny po týmech prošly město křížem krážem a ještě než začalo svítat, byly zase ve svém pelechu.
Nastalo jitro…


DEN 4. (úterý)
Opět je tu ráno, divné chování asistentů, snídaně a zvonění budíku.
V ranní rutině asistentů se objevila zmínka o dřevěných schodech. A tak se po snídani vydáváme hledat místo s dřevěnými schody.
Po chvilce pátraní dřevěné schody nalézáme a u nich další postavu… kejklířku.
Ta si poslechla, co od ní vlastně děti chtějí, a rozhodla se, že pokud jí ukáží své herecké umění a pobaví ji, pomůže jim.
Celý den se pilně cvičilo a čekalo na chvíli, kdy nás kejklířka navštíví. Večer přišla mezi nás a tak se konečně mohla opona roztáhnout. Každý tým si připravil krátkou scénku a děti při ní ukázaly svůj um.
Ten ocenila i sama kejklířka a za odměnu jim předala vzpomínku z dávných dob, kterou na černokněžníka měla.
Nastal večer, nastalo jitro…

DEN 5. (středa)
Zakletí stále trvá a ranní rutina asistentů pokračuje. Děti se dnes setkaly s rytířem, který je připraví na boj s černokněžníkem po fyzické stránce. Na oplátku však musí dohledat jména jeho předchůdců a sestavit rodokmen, který mu, jakožto urozenému rytíři, nesmí chybět.
To se dětem podařilo, a tak je po obědě čekala náročná příprava s rytířem. Ve fyzicky náročném odpoledni všichni ukázali, že jsou silní na těle i na duchu, a že jsou na černokněžníka výborně připraveni.
Rytíř dětem popřál hodně štěstí a předal jim vzpomínku svého rodu z dávných dob Dariových.
Nastal večer, nastalo jitro…

DEN 6. (čtvrtek)
Zas a zase a pořád dokola. Asistenti stále nebyli zbaveni zakletí a čas do zazvonění budíku, jakoby se prodlužoval. Ale i dnes budík zazvonil a děti se vydaly na místo, kam je Darius poslal.
Tam narazily na babku kořenářku. Ta nerozuměla tomu, proč ji děti vyhledaly, ale když jí vše vysvětlily, rozhodla se jim pomoci.
Nejdříve jim ukázala, jak potrénovat a zlepšit paměť a poté jak zbystřit své smysly. Vzhledem k tomu, že děti mají ještě dobrý zrak, zaměřila se na hmat, čich, sluch a chuť. Nakonec dala babka kořenářka všem dětem vypít lektvar, který způsobí, že se jim časem zobrazí Dariova vzpomínka z jeho mládí.
Nastal večer, nastala noc…

Jen chvíli po tom, co tvrdě usnuly, se dětem ve snu zobrazila Dariova vzpomínka.
Vzpomínka na den, kdy krátce po spojení svých životů, navždy odešla jeho milovaná Iris.
Nastalo jitro…

DEN 7. (pátek)
Počasí nám dnes nepřeje a zakletí stále nepominulo. Děti by se dnes měly setkat s Dariusem, ale vědí,
že cesta k němu nebude lehká.
Na různých místech po cestě musí překonat mnohdy nelehké úkoly, aby mohly pokračovat v cestě dál.
Vše nakonec zvládly a ocitly se tváří v tvář samotnému černokněžníkovi Dariovi.
Smál se na celé kolo, když viděl, jak ho chtějí zastavit a vzít mu čas na to, aby si mohli popovídat.
Na to ale on čas nemá! Rád si však s lidmi hraje, a proto jim dal druhou šanci v krutém boji proti sobě a jeho pomocníkům. Pokud ho porazí, daruje jim čas a můžou si s ním popovídat.
Děti vycítily velikou šanci a pustily se do boje s vervou. Vítězná nálada se přelévala z jedné strany na druhou a nikdo se nechtěl vzdát. Děti byly neúnavné a nakonec dokázaly černokněžníka i jeho pomocníky porazit. Zlost měl Darius velikou, a tak na nás seslal bouřku, že nebylo v lese téměř vidět a ani vlastního slova slyšet.
Dodržel však slovo a daroval dětem svůj čas. Řekly mu, co se o něm dozvěděly a ukázaly mu veškeré vzpomínky, které získaly. Darius, zhořklý a zaslepený nenávistí, si vzpomněl na svou milovanou Iris
a uvědomil si, že ať vezme lidem, kolik času chce, čas s jeho Iris mu to už nevrátí.

DEN 8. (sobota)
Zakletí pominulo… tedy ne tak úplně.
Zakleté cestování s ČD nikdy nepomine!

© Jakub a korektorky

Dopis mládeže z pobytu v Roháčích (15.7. - 22.7. 2017)

Milí Včelko a Orle,

Sedíme v Sedle pod Osobitou, hrajeme poker a opalujeme se. Vzpomínáme na včerejšek a sbíráme odvahu k dalším výstupům. Včera jsme při sestupu navštívili horská plesa, sice trochu nečekaně, ale všichni přežili a odvážná skupinka Šárky, Jošky, Ondry a Domči to využila k hygieně (nastoupali jsme opět do dostatečné výšky na nadávky).

Petr celou skupinu překvapil odvahou, když na hřebeni překonával své limity i přes strach z výšek a Míša zase statečností a výdrží. Jirku bolelo oko, ale taky se nevzdal a všichni jsme odhodlaně zvládli celý výlet.

V chatkách se nám líbí, i když to trochu smrdí. Teta Dana nám doporučila otevřít okno. Markétka s Martinkou nepřestávají vymýšlet různé účesové kreace a povedlo se jim pocintat celý vařič omáčkou. Nadále ale drží status nejkrásněji upravených členek výpravy.

Poté, co se Péťa s Tomem a Áda (dokonce s vlastní žínkou!) vykoupali v blízké řece, jsme zjistili, že sprchy máme v ceně. To ale samozřejmě nikomu nevadilo, protože jsme otužilí horolezci.

Máme se krásně a vzpomínáme na vás

Áda, Daniela, Tom, Peťa, Jirka, Šárka, Joška, Dominik, Míša, Ondra, Martinka, Markétka, Petr

Fotky zde.

To je hlína 2017

V pátek 21. 4. 2017 jsme byli s Luckou a Dominikem Kůlovými na vernisáži děl a zároveň slavnostním předání cen letošního ročníku dobročinné soutěžní přehlídky "To je hlína". Tentokrát jsme mohli vidět i dvě soutěžní divadelní představení. Za SHM Klub Neratovice jsem posílala dvě práce a to Soumrak od Lucky Kůlové (2. místo v kategorii 10-14 let) a Pšeničné pole Šárky Trhoňové (3. místo v kategorii "Talentové zkoušky").
Dana Vrbová

Fotky zde.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 u Kojetického potoka a na Duhovém hřišti proběhla akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akci pořádalo NZDM Domu Kněžny Emmy. Kromě úklidu bylo připraveno i několik stanovišť, kde se děti hravou formou seznamovaly s pravidly třídění odpadů a s možnostmi jejich dalšího využití. Velký dík patří Petrovi Kelinovi a Pavlovi Trhoňovi, kteří nám přišli na pomoc. Vzali si na starost stanoviště, kde děti sestavovaly z víček obrázky a dozvěděly se o akci "Sbíráme víčka pro Kubíčka".

Fotky zde.