To je hlína 2016

Milí přátelé, letos se náš SHM Klub Neratovice po druhé účastnil soutěžní umělecké přehlídky "To je hlína".

Tuto přehlídku pořádá nadační fond Modrá rybka, který podporuje dostavbu školy v indickém Thayongu, založenou P. Medem. Do výtvarné části jsme poslali čtyři práce a do literární soutěže jednu. Naše účast byla dost úspěšná. Ocenění odborné poroty získali Lucka Kůlová a Šárka Trhoňová ve výtvarné části a Viktor Lebeda v literární části. Ceny jsme převzali při slavnostním vyhlášení v Malostranské Besedě 23.4.2016 z rukou porotců Andrei Forsterové-Stříbrné, Jitky Kopejtkové a Jiřího Dědečka. Během odpoledne se zároveň prodávaly soutěžní práce a výtěžek z prodeje by měl jít na podporu výše zmíněné školy.

Závěr nám zpříjemnilo jak připravené občerstvení, tak koncert Jiřího Dědečka. Jako milý bonus bylo setkání s Jonášem Mrázkem, který také vyhrál ve výtvarné části.
Dana Vrbová

Biřmování a zahradní slavnost

V neděli 12.6. byla v kostele v Lobkovicích udělena svátost biřmování šesti jedincům, převážně z neratovické farnosti, následovaná už tradiční zahradní slavností na zahradě u Hixů. Na slavnostní mši dorazil samotný biskup Karel Herbst, oblíbený nejenom tady u nás, ale určitě i všude tam, kam už někdy zavítal.

Celá mše se podle mě vydařila, jak to jenom šlo. Muzikanti krásně muzicírovali (houslistu Pepu Zvěřinu pochválil po mši i sám pan biskup), ministranti celou dobu i v celkem malém počtu vydařeně ministrovali, biřmovanci četli a nosili různé věci (např. dary a na konci obřadu i dárky) a otec Peter s biskupem vedli mši a úspěšně biřmovali. Navíc ještě přišel do kostela Tomáš Vambera s foťákem, a tak bylo i o dokumentaci dobře postaráno.

Co se týká biřmovanců, čtyři z nich (Anička Viktorinová, Šárka Trhoňová, Nikola Škorvagová, Jiří Rýdl) byli po necelý rok před udělením svátosti připravováni sehraným týmem v podobě dvojice Peter Kováč a Marián Cúth, takže pořádná teoretická i duchovní příprava byla zaručena. U otce Petera se myslím připravovala i ředitelka libišské školy paní Martina Bezděková. A poslední biřmovaný byl Ondra Vojta z Hostína, který byl připravován ve své farnosti.

Za biřmovanci seděli během mše jejich kmotři a kmotry, kterých bylo myslím také šest. Ti, i když patřili k nejdůležitějším osobám celé slavnosti, jako jedni z mála na konci nedostali žádný dárek. Snad jenom Marián, kterému se společně s panem biskupem a otcem Peterem po závěrečné motlidbě děkovalo, obdržel flašku vína a několik studentských pečetí (a hodně krabic).

Po obřadu se před kostelem ještě chvíli povídalo, a potom se většina lidí rozhodla pokračovat celkem slušně načatý den na zahradní slavnosti. Ta taky probíhala celou dobu vysoce úspěšně, jenom již tradiční zahradní déšť nás bohužel navštívil častěji než obvykle. To ale nevadilo, u Hixů je mnoho míst, kam se dá schovat, a když k tomu připočtete i ty lidi, hned se vám tam chce jít s nimi schovat taky. Samozřejmě nechyběl ani Jindrův skvělý guláš, na který si počkal i biskup Karel Herbst, než musel odjet na další akci. Během dne se až na jeden spotřebovaly všechny sudy piva, což společně s prázdými lahvemi od vína svědčilo o dalším rozměru vydařenosti celé slavnosti.

Na závěr bych ještě chtěl moc poděkovat: Panu biskupovi za krásné povídání a ochotu přijet za námi; otci Peterovi za skoro celý rok vytrvalosti v nelehkém úkolu dostat do nás alespoň něco, dále samozřejmě za krásnou mši a navíc za to, že když ho znenadání pan biskup zvedl po kázání ze židle, aby mu otec řekl naše jména, v těžké chvíli nezakolísal a vyjmenoval je na jedničku; Mariánu Cúthovi za skvělé skoro-každo-dvoutýdenní povídání o všem možném (hlavně samozřejmě směřováno ke svátosti biřmování), a dále za to, že byl na místě ochotný být mým křestním strejcem (dokonce mi i vysvětlil, že vlastně bude mým biřmovním kmotrem); a nakonec všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě zahradní slavnosti, zvlášť pak rodině Hixových, u kterých se to mohlo celé odehrávat.

Jirka Rýdl


FOTOGALERIE
* fotky od Tomáše Vambery z kostela na tomto odkazu
* fotky od Standy Dabrowkého zde:

pozvánka na víkendovku v Přeloči

3.-5.6. 2016 v Přelouč


Přinášíme informace o v tomto roce poslední víkendovce. Akce je pořádaná pro všechny děti od 6ti let.
A důležité informace jsou níže, těšíme se.
 • Odjezd bude: poměrně brzo v pátek v 16:33 z Neratovic od nádraží (sraz v 16:20)
 • Příjezd bude: v neděli v 17:59 do Neratovic na nádraží

S sebou doporučujeme vzít: spacák, karimatku, bačkory, oblečení na ven, a lepší oblečení na cestu a do kostela.

Cena je: 
 • Pro členy Klubu SHM Neratovice: 250/500/700/900 Kč za 1/2/3/4 sourozence z rodiny

Akce je pořádaná KLUBEM SHM NERATOVICE

Šárka + Jirka + Tomáš

Dotazy směřujte na telefonní číslo Tomáše 737 254 102 nebo e-mail: vambera@gmail.com

◀◀◀ Přihlásit se ▶▶▶

Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj

Zážitky z Festivalové víkendovky v Přelouči 13.5. - 15.5: 2016

Byli jsme na festivalu Salesiánského hnutí mládeže v Pardubicích.
V pátek jsme odjeli vlakem do Přelouče, kde jsme spali ve skautské klubovně. Do Pardubic jsme v sobotu ráno odjeli vlakem a autobusem. Festival se konal v parku, kde pro nás bylo připraveno spousta zábavy: nafukovací prolejzačky, vyrábění, kurs první pomoci, divadélka a taky cukrová vata a zmrzlina. Přespali jsme opět v klubovně. V neděli jsme šli na mši, potom na pizzu a hurá domů. Víkendovka se mi moc líbila, vyzkoušel jsme si lezení na stěnu s jištěním.

Váša Krejčiřík

Noc kostelů 2016

Letos budou otevřeny kostely v pátek 10.6.2016 i v naší farnosti

Neratovice-Lobkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18:00 – 22:00 Soutěže pro děti i individuální prohlídka kostela (každý vyhrává)
 • 18:00 – 22:00 Výstava výrobků dětí z neratovické farnosti
 • 19:00 – 19:30 Kos (kostelní sbor) zpívá jako kos (křesťanské písně pro děti a mládež)
 • 21:30 – 22:00 Modlitba za město (ztišení s duchovním slovem a písněmi)

Neratovice, kostel sv. Vojtěcha
 • 18:00 – 18:45 Mše svatá
 • 18:45 – 19:00 Krátké slovo o Noci kostelů a o liturgii (proč a nač kostel?)
 • 19:00 – 20:00 Možnost prohlídky kostela s krátkým komentářem
 • 20:00 – 21:00 Koncert Musica Pro Sancta Cecilia (vokálně instrumentální soubor)
 • 21:00 – 22:00 Individuální prohlídka kostela

Libiš, kostel sv. Jakuba Staršího
 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Kojetice, kostel sv. Víta
 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice s průvodcem

Hostín u Vojkovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • 18:00 – 22:00 Co je důležité, je očím neviditelné (výstava fotografií Tomáše Blažkeho)
 • 18:00 – 22:00 Možnost prohlídky kostela a zvonice

Více info hledejte na www.nockostelu.cz

Článek z mládežnické víkendovky v Košátkách 6.5. - 8.5. 2016

Pátek
setkání, cesta, kolo, vlak,
mládež, hokej, hospoda a chlad,
jedna telka, plno lidí, vítězství,
Rusáci a jejich neštěstí,
dadaismus, debata večer, lyrika,
chřástal, temná višeň, romantika,
dej si pozor na trubce,
autogen slovo umělce,

Sobota
probuzení spánek mění, cesta a cíl, hlad,
okruh v lese, klacky nese, dětské hřiště, strach,
fotbal, spaní, opékání, mládež, hokej, chlad,
druhá telka, dorovnání, nájezdy a strach,
tma a pole, světlo dole, pryč a jinde, hra,
mobil není, rodičům zvoní, to je musí štvát,
koncert v poli, eminem drmolí rep,
recitace, Vašek, básně, tlesk,

Neděle
málo spaní, zabalení, čas,
uklízení chatu mění zas,
mše, čekání, zima není, tak,
dobří lidé kostel plní, prima,
a po mši zmrzlina.

Jakub Zeman

Fotky zde.

Zážitky z duchovní obnovy v Poličanech 29.4. - 1.5. 2016

Krásně zpívaná liturgie hodin, ticho, při kterém až zvoní v uších, svěží jarní příroda a výborné sušenky dle italské receptury, to vše se mi vybaví při vzpomínce na naší víkendovou návštěvu trapistického kláštera v Poličanech. Jeli jsme ve složení, otec Peter, Maruška a Marian Cúthovi, tři slečny chystající se v červnu k biřmování, dvě nadané hudebnice a jedna čerstvě pokřtěná. Páteční večer se sobotou strávený v klášteře byl pro mě opravdu časem ztišení, byla to obohacují zkušenost, za kterou jsem moc ráda. Nezbývá než doplnit, že setkání s živým Hospodinem nám bylo umožněno nejen prostřednictvím vytrvalých modliteb sester a klášterní kontemplativní atmosféry, ale i skrze nádhernou přírodu a překonávání vlastních limitů. Užší skupinka odvážlivců (Maruška a Marian Cúthovi a já s Aničkou, co se chystáme v červnu k biřmování) totiž zůstala v klášteře až do neděle a na cestě domů se nechala postavit přes zcela jinou výzvu než bylo celovíkendové rozjímání - horská cesta via ferrata. Byla to velmi zajímavá sebereflexe po dvou dnech strávených přemýšlením, což jsme doopravdy ocenili. Celý pobyt se nám stal velkým povzbuzením, takže organizátorům (Marušce a Marianovi Cúthovým) moc děkujeme!
   Veronika Krejčiříková    Šárka Trhoňová

Zajímají Vás i fotky? Najdete je zde.

Pozvánka na festivalovou víkendovku 13.5. - 15.5. 2016

Pozvánka na víkendovku do Přelouče, která proběhne 13.5. - 15.5.
Je pro všechny zájemce, zejména ty, kdo se těší na salesiánský FESTIVAL 2016 v Pardubicích
a neradi brzy vstávají :-).

Co Vás čeká?

 • Odjezd z neratovického nádraží je v pátek 13.5. v 18:00 hod.
 • V Přelouči budeme před 8 hod. večer. Spí se ve skautské klubovně na zemi, takže karimatky a spacáky s sebou.
 • V sobotu celý den na festivalu v Pardubicích - viz plakátek napravo.
 • V neděli dopoledne mše svatá, oběd, hry a návrat v 16:00, případně v 18:00 hod. - doladíme s přihlášenými.
Ceny jako vždy 250/500/700 Kč za 1/2/3 děti (členi SHM).
Přihlašte se předem, nejpozději do 10.5.

Daniela Vrbová 723 737 292, daniela.vrbova[at]seznam.cz

Víkendovka Příchovice 18.12. - 20.12. 2015

Na víkendovku jsme odjeli 18.12. První hra byla dojet s Šárkou a Jirkou správně. Na faru jsme dorazili už za tmy, ale to na dobré náladě nic neměnilo. Dále následovaly obvyklé věci, jako na příklad vybalit a najíst se. Po večeři byl chvíli volný program a následovala modlitba. Po modlitbě menší děti šly spát. A následoval program pro ostřílené borce např. Martinka, Markétka a Joška.
V sobotu po náročném vstávání se šlo na snídani a dopoledne byl náročný odpočinek. Odpoledne se hrála hra. Po celých Příchovicích byly rozmístěny papírky s osobnostmi a údaji o nich. A my, jakožto děti, jsme si v týmech měli zapamatovat co nejvíc a pak byl test. Ten se skládal z toho, že jsme každý tým měli jednu vybranou osobnost, se kterou jsme se setkali a museli si o ní co nejvíce zapamatovat. Na výběr byl Jirka, jako matematik Bolzano, Tina, jako Charlotte Garrigue Masaryk, Tomáš, jako Quentin Tarantino a Šárka, jako Margaret Thatcher.
V neděli byla mše a po mši následoval netradiční oběd, a to sice řízek s kaší pak následoval úklid, balení a odjezd domů.    

Dominik Kůla

Fotky zde

Víkendovka pro starší Košátky

Zveme vás na víkendovku pro mládež, která se bude konat druhý víkend v květnu, 6.-8.5. v Košátkách. 
Je určena všem dětem od 13 do 18 včetně. Odjezd bude ještě upřesněn, ale nejspíš to bude z Neratovického nádraží v 17:03 a návrat v neděli taktéž vlakem v 9:28.
Pojeďte s náma zažít něco neobvyklého a zároveň nabrat energii ke konci školního roku!
Více informací pro mládež na FB!
Těšíme se na vás!
Team 19+

Ps: ceny jsou stejné jako u ostatních víkendovek 250/500/700
A je pořádaná SHM Klub Neratovice 

◀◀◀ Přihlásit se ▶▶▶

Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj