Výlet na Drábské světničky 9.3.2019

V sobotu 9.3. jsme se vypravili na výlet na Drábské světničky. Na nádraží se nás sešlo asi 30 dětí a několik asistentů. Vlak odjížděl z Neratovic v 8 hodin ráno.
Když jsme vystoupili z vlaku, docela dost pršelo. Po chvíli déšť přestal a nakonec se vyklubalo celkem slušné počasí. 
Celý výlet jsme hráli hru na páry. Byli jsme rozřazeni do dvojic a měli jsme před policisty (asistenty) dokazovat, že jsme skutečně pár (manželé) a o tom druhém něco víme - např. co rád jí, jakou má rád barvu a jaký má nejoblíbenější den v týdnu. Celý den jsme se také snažili dostat k loupežníkům, kteří ukradli drábův poklad. To se nám nakonec povedlo a drábovi jsme jeho poklad vrátili. 
Tento výlet jsme si velice užívali a zažili jsme mnoho krásných zážitků. Vrátili jsme se do Neratovic v 18 hodin večer unavení a spokojení. Moc děkujeme všem organizátorům tohoto výletu. 

Kačka a Bára Semerádovy

Pro představu, jak jsme se měli krásně se zde můžete podívat na fotky.

Pozvánka na zdobení vajíček

Milé ženy, dívky, holky a děvčátka!

V neděli 24. března od 15 hodin budeme v Zeleném domě (V Hájích 823) malovat a různě zdobit vyfouknutá velikonoční vajíčka. Kdo nechcete doma zdobit samy, přijďte mezi nás. Vezměte si s sebou vyfouknutá vajíčka, zdobící potřeby budou k dispozici.

Nejmladší účastnice, které vyrábění brzy přestane bavit, se mohou připojit k našim dětem a podle počasí si hrát buď vevnitř nebo na zahradě. Matouš na ně dohlédne.

Těšíme se na Vás!

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Pozvánka na výlet na Drábské světničky

Hola!

 Zveme všechny děti na další výlet. Společně se půjdeme podívat na Drábské světničky, v jejichž okolí se nově a exkluzivně pouze v den našeho výletu, totiž v sobotu 9.3., (snad) vyskytují hodnotné objekty stojící za prozkoumání. Jediná možnost, jak zjistit, zda jsou opravdu tak zajímavé, jak je naznačeno v předchozí větě, je přijít na neratovické nádraží v 7:40, nebát se nastoupit do vlaku s několika mladistvými, kteří po vás budou vymáhat 50kč (což jim nemějte za zlé, jsou to většinou chudí studenti), a vydat se za dobrodružstvím. Předpokládaný návrat v případě zdařilé expedice je 17:56, v případě nezdaru budeme ohledně dalšího postupu na místě informovat přímo děti. S sebou si nezapomeňte teplé oblečení na celodenní pobyt venku a velkou svačinu!

 Máte-li zájem, přihlaste se do 3.3., jinak poběžíte za vlakem.

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE
(připomínáme, že kdo tento rok ještě nezaplatil členský poplatek, měl by tak učinit, co nejdříve)

Kontakt na případné dotazy: 602 975 603


Těší se na Vás


 Míša, Jirka, Kuba, Martinka, Maki, Petr a Joška


Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj

Pozvánka na tábor v Hostinném

Milí rodiče a milé děti,

v létě nás čeká plno dobrodružství a zažít ho můžete i na jednom z táborů naší farnosti.
Letošní tábor zaměříme na děti od 6 do 12 let (včetně).
Konat se bude 20.7. - 27.7.2019 v Hostinném.
Nebojte se a vydejte se s námi do říše pohádek.

Těší se na vás - Kuba, Maruška, Jirka, Klára, Joška, Míša, Markétka, Martinka a Pavel

Pro více informací k táboru nás neváhejte kontaktovat: 
Jakub Habart: habartjakub [at] seznam.cz   775 276 588 
Maruška Habartová: maruska424 [at] seznam.cz   721 081 375

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Zápis ze setkání PRF Neratovice 17. 2. 2019


·                 Přítomní - členové PRF: Peter Kováč, Marie Matochová, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Jakub Habart, Marek Cúth, Marian Cúth (Pavel Hora nepřítomen z rodinných důvodů, Šárka Trhoňová nepřítomna)
-        veřejnost: Josefína Vrbová

·                 Vyhodnocení minulého setkání PRF
- klíče od kostela: obě kapely se do kostela dostávají přes Danu, Peter se pokusí zajístit možnost přístupu ke kostelu z bočního vchodu kde by mohl být standardní klíč
- úklid: stále se hledají další dobrovolníci, ohlášení při mši nebylo splněno,
10.3. ohlásí na mši Marian
- jesličková pobožnost: akce byla zhodnocena jako zdařilá, forma zůstane víceméně zachována, jesličková pobožnost 24.12.je koncipována především pro děti a tzv. “nepraktikující”
 - roráty a adventní duchovní obnova: splněno, s akcemi jsme spokojeni, na příští rok se Peter pokusí zajistit otce Benedikta aby vedl adventní duchovní obnovu
- Mikulášská besídka: splněno, s akcí jsme spokojeni
- program pro děti v adventu, plakát na Studnu: proběhlo
- farní knihovna: její vznik je v procesu (bod nerušíme, není ale zatím splněn)
- farní kronika: stále hledáme ochotného farníka, bude ohlášeno při mši 10.3.
- kniha přání: její vznik je v procesu (bod nerušíme, není ale zatím splněn), 10.3. bude ohlášeno při mši (v Lobkovicích Jakub, u Vojtěcha Peter)
- výlet do hor: akce zorganizována, je přihlášeno cca 50 účastníků

·                 Vznesen návrh na kázání pro děti: každou třetí neděli v měsíci (od března počínaje) bude naplánována promluva pro děti

·                 Půst
-        mše na Popeleční středu bude v 17:00 v Lobkovicích, náboženství je tento den nahrazeno účastí na mši
-        kreativní aktivita na postní dobu bude, připravenou ji mají Maruška a Marta
-        31.3. s největší pravděpodobností proběhne varhaní koncert Stabat Mater v podání Soni Kružíkové, Peter domluví přesné místo a čas
-        postní duchovní obnova proběhne 6.4., vést ji bude p. Ondřej Slavet
-        13.4. je diecézní setkání mládeže, Josefína Vrbová zorganizuje výjezd z naší farnosti a ohlásí jej při mši
-        křižová cesta v přírodě proběhne na Květnou neděli 14.4. od 14:00, hudbu při ní má na starost KOS, výběr Křižové cesty má na starosti Marie

·                 brigáda na pozemku plánovaného kostela: proběhne 23.3. od 9:00, ohlásí Peter, Dana se pokusí zařadit brigádu do akce “Ukliďme Česko”

·                 jarmark 4.5. v Libiši: proběhne koncert v kostele, Peter se na tento den pokusí dohodnout možnost veřejné prezentace připravovaného nového kostela

·                 Noc kostelů
-        bude se letos konat 24. 5. 2019
-        kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích otevřen bude, program má na starosti Marian Cúth, kostel bude otevřen 18-21:30
-        Peter se pokusí sehnat dobrovolníky do ostatních kostelů
·                 Pouť rodin: Marian je ochoten organizovat pouť rodin ke svaté Zdislavě, přijímá k tomuto tématu podněty

·                 Farní den: proběhne 2. 6. 2019, organizuje David, Peter se pokusí objednat divadelní představení, Marian připraví košíčky na vybírání peněz na farní den do kostela v Lobkovicích a u Vojtěcha

·                 Příprava na biřmování: začne příprava mládeže na biřmování, zatím se počítá s devíti mládežníky, ohlásit možnost přípravy pro dalši zájmce z řad dospělých

·                 první svaté příjmání: proběhne 23.6., hrát bude KOS

·                 stavba nového kostela
-        27.2. je naplánována schůzka s architektem a s projektanty, kde by měla být představena finální verze projektu před podáním na stavební úřad, na této schůzce se Peter pokusí domluvit veřejnou prezentaci projektu a prezentaci projektu na Farním dnu
-        za necelý měsic od vyhlášení sbírky na kostel se vybralo vice než 200 000 Kč. Bohu díky! Další dary jsou vítány.
-        rádi bychom začali s propagací. Dobrovolníci, zejména zkušení v této oblasti, jsou vítáni. Na toto téma proběhne setkání dne 7.4. od 18:30 na faře v Kojeticích, toto setkání bude ohlášeno 10.3.
-        duchovní podporu za nový kostel má na starosti Marian, bude zavedena po výše avizované schůzce 7.4.
-        pokračují jednání o výměně části pozemku s obcí Libiš

·                 Termín příštího setkání PRF
- je stanoven na 15.9. od 18:30

Pozvánka na karneval a společenský večer

Vážení přátelé,

i letos, v sobotu 9.2.2019, se těšíme na setkání s vámi a vašimi nejmenšími. Zábavu odstartujeme v maskách na dětském karnevalu v 9:30 a užijeme si dvě hodiny legrace.

Po odpolední přestávce budeme pokračovat společenským večerem naší farnosti. Večer plný hudby, tance a zábavy prožijeme od 19:30 do 01:00.

Budeme také rádi, když nezapomenete na naší tradici a jak na karneval, tak i na společenský večer donesete něco dobrého na zub.

Těšíme se na vás.
Jakub a Maruška Habartovi 

Akce pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Je možné, že na akcích budou pořizovány fotografie a budou použity pro účely propagace a informování o činnosti SHM Klubu Neratovice.

Ohlédnutí za Arttáborem 2018

V létě 2018 jsme poprvé zkusili nový typ farního tábora. Inspirovala nás vícedenní soustředění kostelních sborů a také nadání a zájem dětí a mládeže z farnosti o různé umělecké aktivity. A tak jsme v srpnu odjeli do Jesenice, kde jsme prožili týden s malováním, se zpěvem a muzicírováním, s literární tvorbou a s divadlem. Děti si mohly vybrat co je zajímá nejvíc, co chtějí vyzkoušet a do čeho se nechtějí pouštět vůbec. Jejich přání jsme respektovali a byli i tací, kteří nakonec sami vyzkoušeli obor, do kterého se na začátku vůbec nechtěli pustit. Zbyl čas i na klasické táborové hry.

Výstupem celého pobytu byla zdramatizovaná hra podle Werichova Fimfára „Královna Koloběžka I.“ Tábor jsme si všichni užili báječně, určitě i díky skvělým dětem, které se tu sešly. A proto se už teď těšíme na další, který bude zase v Jesenici od 2. 8. do 9. 8. 2019.

Fotky a videa zde.

Daniela Vrbová

Víkendovka Příchovice - prosinec 2018


V pátek 14. prosince jsme vlakem vyrazili na tradiční adventní víkendovku do Příchovic, v poměrně hojném počtu – 19 dětí a 8 asistentů. Hlavní téma bylo příznačné – advent. Cesta byla pro mnohé zdlouhavá, ale jinak klidná.
Na místě nás čekala bohatá sněhová nadílka (dosti kontrastní oproti zelené trávě u nás v Neratovicích), která potěšila nejedno srdce zejména mladších účastníků. Po zdárném zdolání kopce, na němž fara stojí, nás čekalo vybalování, úvodní hry, a také, jak jistě tušíte, vytoužená večeře. Každý den byl zakončen společnou modlitbou, po níž šli menší na kutě. Starší čekal buď další program (např. nalézt citát v Bibli, hodící se k lidem, které jsme si vylosovali), nebo ,,kmenová porada´´ o nadcházejícím dni.
Druhý den ráno po snídani přišla Smutná paní (Míša T.). Trápilo jí, že na sebe už lidé dnes nejsou moc hodní a nepomáhají si. Rozhodlo se, že jí uděláme šťastnou. Rozdali jsme si papírky se jménem člověka, kterému máme celý den dělat radost. Dopoledne, nejen děti, čekaly sněhové radovánky a bobování na nedalekém kopci. Poté děti čekal první tematický úkol, dopravit Josefa (Pavel H.) a Marii (Martinka T.) (těsně před porodem – byla vezena na bobech) k Betlému. Cesta to byla těžká, ale i přes zimu a mokré boty, se nakonec podařilo dostat svatou rodinu zdárně na místo. Pak následoval výborný oběd, vařený šéfkuchařem Kubou Z., při asistenci Filipa Š.. Po poledním klidu děti čekal další úkol. Měli se setkat s pánem z budoucnosti (hraný mnou), ve které již lidé zapomněli podstatu Vánoc i doby adventní, a pomocí natočení divadelní scénky jim to vše zase připomenout. Odpoledne následovala běhací hra na sněhové magistrále před farou. Již za tmy jsme šli na chvíli do kostela, zazpívat (s kytarovým doprovodem Jožky – anděla) k živému betlému, pak přišla na řadu vřele očekávaná večeře a také večerní program – film Vánoční koleda, který se i přes mnoho počátečních technických problémů podařilo zpustit.
Poslední den jsme započali opět snídaní a následující mší, kterou sloužil místní páter Jirka. Kluci co umí, ministrovali, a tak dobře reprezentovali dovednosti, vytříbené každonedělní službou u oltáře. Mši doprovázel i nadprůměrně kvalitní hudební a pěvecký doprovod, vedený (nejen) z našich řad. Po obědě následoval úklid fary a balení, pro mnohé náročné, z hlediska poznání a shromáždění všech svých vybalených věcí. Nakonec se vše zvládlo bez větších komplikací a mohli jsme vyrazit na cestu k nádraží. Já a Kuba jsme se postarali o závěrečné douklizení fary a odvoz batohů. Ten byl komplikován kluzkou silnicí ve spojení s kopcem, který bylo třeba vyjet. Naštěstí s pomocí 3 obětavých kolemjdoucích, kteří mi pomohli s tlačením, se kopec podařilo vyjet a úspěšně dorazit k nádraží, odkud jsme odjeli přímým spojem domů do Neratovic.

Petr Melichar


Na pár fotek se můžete podívat zde

Betlém v kostele v Hostíni u Vojkovic


Zastavte se
24.12.2018 od 8:30 - 15:00
v kostele Panny Marie Nanebevzaté
v Hostíni u Vojkovic.

Bude zde za branou vystaven Betlém místního kostela k nahlédnutí. Bude také možnost odnést si do svých domovů Betlémské světlo, které již tradičně do České republiky vozí skauti.
Světlo si můžete odnést do svých vlastních lamp a nebo si přinést svíčku ve sklenici. Sami si pomocí špejle zapálíte od Betlémského světla.