Pro dárce

Srdečně děkujeme všem, kteří podporují naší farnost, její činnost nebo jakkoli jinak přispívají našemu společenství.

Pokud byste chtěli naší farnost podpořit finančním darem, je to možné všemi standardními cestami. Kromě toho můžete nově využít tohoto formuláře pro přislíbení daru. Pokud formulář vyplníte a darujete uvedenou částku, vystavíme Vám potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně a zašleme na Vámi uvedený email.

Dary převodem na účet zasílejte na účet Římskokatolické farnosti Neratovice: 461294339/0800

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů kontaktujte ***

Přislíbení daru

Typ platby *


      Částka *

Měna Účel daru *Jméno, Příjmení * Datum narození *
Adresa *
E-mail * Telefon 

Poznámka* povinný údaj


Velmi si vážíme Vaší podpory. Poskytnutím svých kontaktních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním. Vaše jméno a kontakty neposkytneme třetím stranám, Váš souhlas se týká výhradně Římskokatolické farnosti Neratovice, a to za účelem evidence dárců a péče o ně.
dar dary darování

Výlet na Říp

V sobotu 20. října jsme jeli my děti z naší farnosti na výlet na Říp. Vyjeli jsme ráno vlakem z Neratovic. Vystoupili jsme na zastávce pod Řípem. Cestu na Říp jsme si ještě zpestřili opékáním buřtů poblíž Řípu. Cesta na horu byla sice únavná, ale cestou jsme se bavili různými hrami. Když jsme vyšli až nahoru, prohlédli jsme si symbol Řípu-rotundu, kdo chtěl, mohl si tu koupit nějaké suvenýry nebo občerstvení. Pak jsme šli zase k vlakové zastávce, tentokrát jinou cestou. Než nám jel vlak, zkrátili jsme si zase čas hraním her a zpíváním. Byl to prima den a děkujeme všem asistentům za organizaci výletu.

Mája Matochová

Odkaz na fotky zde

Den plný her 7.10.2018

Jednoho říjnového nedělního odpoledne se opět uskutečnilo všegenerační deskové hraní. Zahráli jsme si šachy, Cluedo, Krycí jména, ale našel se i prostor na stolní fotbálek, povídání si u kávy a projekci divadelní hry, kterou vytvořily děcka na táboře v Jesenici. Krásné počasí nechybělo a tak můžeme znovu říci, že se odpoledne deskových her vydařilo. J.H.

Výlet pro děcka

Ahoj!

Tímto vás všechny zveme na další celodenní výlet, tentokrát na kopec Říp.

Kdy? 20.10.2018
V kolik? Sraz v 7:45 na nádraží v Neratovicích (odjezd 8:02)
                Návrat v 17:55 také na Neratovické nádraží
Pro koho? Děti 6-15let
Cena? 50kč

Prosíme abyste se přihlásili do 15.10!

Těšíme se na vás!
(Šárka, Jirka, Kuba, Ondra, Martinka, Maki, Petr, Péťa)

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Tel. pro případné dotazy: 601556505Výsledek obrázku pro říp

Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj

Pozvánka: Švýcarsko 2019

Milovníky společné horské turistiky zveme na první přípravné setkání Švýcarsko 2019.
v neděli 14.10.2018 od 19,00 na faře v Kojeticích.
Podrobnější informace proběhly v neděli 30.9. během ohlášek a případně budou zaslány zájemcům e mailem nebo osobně.
Akci organizují společně Maruška a Marian Cúthovi , Lenka a Honza Trhoňovi.
Těšíme se na setkání i na pobyt
jeden z možných kontaktů:
Marian tel 728 685 152
e mail: cuthovi zavináč gmail.com

Zápis ze setkání PRF Neratovice 23. 9. 2018·                 Přítomní: všichni členové pastorační rady

·                 Vznesena prosba o přidělání klíče od Lobokovického kostela pro kostelní kapelu
- kapela dostane kontakt na pana N., který kostel může otevřít a bydlí v blízkosti kostela

·                 Vznesen návrh na zrušení odpolední (tzv. ,,dětské”) mše 24.12.
- tzv. ,,dětská” mše odpoledne v 24.12. bude nahrazena ,,jesličkovou pobožností” od 15:00 v Lobkovících (tj. místo mše bude na programu duchovní program uzpůsobený pro děti trvající cca 30-40 minut). Konkrétní program bude mít na starosti Peter, který si vybere někoho ke spolupráci, primárně některého z katechetů. Koledy bude mít na starosti Dana.
- mše v Neděli 25.12. v Lobkovicích od 9:30 bude doprovázena rytmickou hudbou (tj. koledy, ale ne varhany)

·                 Advent
- adventní roráty budou v podobném formátu jako vloni. Tedy, každou adventní v sobotu od 7:00 postupně v kostelích v Lobkovicích, v Kojeticích, u sv. Vojtěcha
- v adventní době bude duchovní obnova

·                 Mikulášská besídka
- má ji na starosti Marian. Bude se konat ve středu 5.12. od 16:30. Peter se pokusí domluvit možnost, aby besídka mohla proběhout v GFP

·                 Alternativy pro aktivity dětí v průběhu mše od 9:30 v Lobkovicích
- Marek má na starosti sehnat maminku/y, které by byly zodpovědné za program pro děti v průběhu adventu při nedělní mši v Lobkovicích

·                 Plakát na Studnu
- Marek má na starosti zajistit nový plakát inzerující setkávání maminek ve farnosti (tzv. Studnu), který bude viset na nástěnkách před kostelem

·                 Farní knihovna
- farnost má k dospozici knihy z dědictví P.Kubého. Tato literatura bude k dispozici na faře. Tímto  na faře vznikne farní knihovna. Na starost si tuto záležitost prozatím vezme Jiří spolu s Miloslavou. Otevření a možnost zápůjčky knih bude ohlášena.

·                 Farní kronika
- hledáme ochotného farníka, jež by se ujal farní kroniky

·                 Kniha přání
- vytvoříme “Knihu nabídek a přání” do které bude možné psát různé potřeby a nabídky farníků (například žádost o hlídání dětí, nabídnout oblečení po dětech, žádost o odvoz na mši atd.). Jakub si bere na starost ohlášení této ,,Knihy přání” na mši v Lokobovicích. V kostele u sv. Vojtěcha to ohlásí Peter.

·                 Úklid kostelů
- hledají se další ochotní spolupracovníci, jež by se  zapojili do úklidů kostela a připravení květin v Lobkovicích. Bude sděleno při ohláškách na mši sv.
- u kostela v Lobkovicích bude zprovozněn záchod, dokončovací záležitosti ohledně jeho zprovoznění si bere na starost Peter. Péči o něj si bere na starost Dana.

·                 stavba nového kostela
- vytváří se projekt na stavbu nového kostela a pastoračního centra. Současná vize je, že do konce roku 2018 by měl být projekt odeslán na přilušné úřady ke schválení.
- až bude projekt hotov, bude zveřejněna jeho vizualizace a model
- v únoru byla vznesena žádost obci Libiš o výměnu/prodej části pozemku na území, kde by měl stát budoucí kostel (cca 53 metrů čtverečních, nepodstatná oblast z hlediska realizace případné stavby). Tato žádost byla projednána na setkání zastupitelstva obce Libiš v červnu, kde zastupitelstvo odhlasovalo, že pozemek bude vyměněn. Doposud ale nebylo farnosti doručeno oficiální vyrozumění. Jednání v této záležitosti stále pokračuje.
- bylo ostoupeno od záměru založit transparentní účet spojený se stavbou kostela
- při ohláškách na nedělních mších bude vyhlášeno, že je možné darovat peníze na stavbu nového kostela a pastoračního centra
- Marian vytvoří seznam, na který se bude možné zapsat jako ,,modlitební stráž” za nový kostel a pastorační centrum. Seznam bude vytvořen do adventu. Peter jej pak bude rozvážet na nedělní mše, farníci se na něj na nedělních mších budou moci zapisovat
- více informací o stavbě nového kostela se bude ve větším měřítku rozšiřovat až v době, kdy bude hotový finální projekt

·                 výlet do hor
- Marian se pokusí zorganizovat farní týdenní výlet do hor o letních prazdninách (třetí týden v srpnu, pokud to nebude možné tak čtvrtý týden v srpnu)

·                 Termín příštího setkání PRF
- je stanoven na 17. 2. 2019 od 19:00

MODLITBY MATEK U STUDNY 2018/19

Zveme všechny maminky, s dětmi či bez dětí, které se chtějí modlit za své děti nebo se jen sdílet s ostatními maminkami na 
MODLITBY MATEK U STUDNY

Kde a kdy? 
Setkávat se budeme u Veroniky Cúthové (Tyršova 466/10), vždy v úterý od 9:30 do 11:30. 

Jak probíhají naše setkání? 
Modlíme se Modlitbu matek z brožury Hnutí Modlitby matek, zpíváme a hrajeme si s dětmi, sdílíme se mezi sebou u kávy a čaje. Jednou za čas je s námi i kněz, který nás přichází povzbudit krátkou promluvou a nabízí možnost sv. smíření. 

Kontaktní osoby: 
Veronika Cúthová (cuthova.veronika[at]seznam.cz), tel. 605 491 288
Anička Cúthová (cuthova.anna[at]gmail.com), tel. 776 182 667

Rády mezi sebou přivítáme nové tváře.

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Společenství mládeže 2018/19

Rádi bychom mládež ve věku od 16 let pozvali ke společnému setkávání. Scházíme se dvakrát měsíčně ve středu od 19:00 do 20:30 hodin v Neratovicích.
V případě zájmu o více informací kontaktujte Veroniku Cúthovou. Buď osobně, nebo třeba mailem cuthova.veronika [zavinac] seznam [tecka] cz
Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi

Zveme všechny, kdo rádi putují a zároveň rádi jezdí na kole na pouť do Staré Boleslavi 28. září 2018.
Pojedeme jako obvykle podél Labe s cílem stihnout začátek poutní mše svaté na náměstí ve Staré Boleslavi v 10:00. Sraz bude v 8,00 u prodejny Lidl v Neratovicích a v Kostelci u cyklostezky se jistě připojí další poutníci. Vítány jsou všechny generace, tam i zpět ujedeme okolo 40km.

Těšíme se na Vás!

Honza T. a spol.


Druhé pozvání je pro všechny, kdo rádi putují a zároveň chodí pěšky na tu stejnou pouť do Staré Boleslavi 28. září 2018. 
Půjdeme stejnou trasu jako cyklisté, ze stejného místa srazu (Lidl v Neratovicích) , ale vyrazíme o trochu dřív - už v 5:45. Případní opozdilci nás budou muset doběhnout (v minulém roce se to osvědčilo jako skvělá rozcvička☺).

Těšíme se na Vás!

Šárka T. a spol.
Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Odpoledne deskových her

Rádi bychom vás pozvali v neděli odpoledne 7.10. od 14:30 na faru do Kojetic.
Opět se uskuteční odpoledne deskových her pro všechny generace!
Přijít může opravdu kdokoliv. Jediné věkové omezení je vždy upraveno danou hrou, avšak budou k dispozici i hry pro nejmenší.
Jelikož nevlastníme žádné zázračné množství her, budeme velice rádi, když také nějakou hru přinesete a třeba nás ji i naučíte.
A kdo přinese něco dobrého na zub, zajistí tím, že bude farní odpoledne deskových her opět vydařené. Pitný režim bude zajištěn.
Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE