Dopis mládeže z pobytu v Roháčích (15.7. - 22.7. 2017)

Milí Včelko a Orle,

Sedíme v Sedle pod Osobitou, hrajeme poker a opalujeme se. Vzpomínáme na včerejšek a sbíráme odvahu k dalším výstupům. Včera jsme při sestupu navštívili horská plesa, sice trochu nečekaně, ale všichni přežili a odvážná skupinka Šárky, Jošky, Ondry a Domči to využila k hygieně (nastoupali jsme opět do dostatečné výšky na nadávky).

Petr celou skupinu překvapil odvahou, když na hřebeni překonával své limity i přes strach z výšek a Míša zase statečností a výdrží. Jirku bolelo oko, ale taky se nevzdal a všichni jsme odhodlaně zvládli celý výlet.

V chatkách se nám líbí, i když to trochu smrdí. Teta Dana nám doporučila otevřít okno. Markétka s Martinkou nepřestávají vymýšlet různé účesové kreace a povedlo se jim pocintat celý vařič omáčkou. Nadále ale drží status nejkrásněji upravených členek výpravy.

Poté, co se Péťa s Tomem a Áda (dokonce s vlastní žínkou!) vykoupali v blízké řece, jsme zjistili, že sprchy máme v ceně. To ale samozřejmě nikomu nevadilo, protože jsme otužilí horolezci.

Máme se krásně a vzpomínáme na vás

Áda, Daniela, Tom, Peťa, Jirka, Šárka, Joška, Dominik, Míša, Ondra, Martinka, Markétka, Petr

To je hlína 2017

V pátek 21. 4. 2017 jsme byli s Luckou a Dominikem Kůlovými na vernisáži děl a zároveň slavnostním předání cen letošního ročníku dobročinné soutěžní přehlídky "To je hlína". Tentokrát jsme mohli vidět i dvě soutěžní divadelní představení. Za SHM Klub Neratovice jsem posílala dvě práce a to Soumrak od Lucky Kůlové (2. místo v kategorii 10-14 let) a Pšeničné pole Šárky Trhoňové (3. místo v kategorii "Talentové zkoušky").
Dana Vrbová

Fotky zde.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 u Kojetického potoka a na Duhovém hřišti proběhla akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akci pořádalo NZDM Domu Kněžny Emmy. Kromě úklidu bylo připraveno i několik stanovišť, kde se děti hravou formou seznamovaly s pravidly třídění odpadů a s možnostmi jejich dalšího využití. Velký dík patří Petrovi Kelinovi a Pavlovi Trhoňovi, kteří nám přišli na pomoc. Vzali si na starost stanoviště, kde děti sestavovaly z víček obrázky a dozvěděly se o akci "Sbíráme víčka pro Kubíčka".

Fotky zde.

Ohlédnutí za Dnem plného her (27.5.2017)

27.5.2017 jsme se sešli na Kojetické faře na první farní odpoledne deskových her. Z počátku nás bylo méně ale postupem času nás přibývalo, celkem se nás prostřídalo asi 25. Zabavila se i batolata, která si sice nic nezahrála ale houpala se na houpačkách a okukovala ovce, děti předškolního věku se zabavily u pexesa. Dětí mladšího školního věku se ujal Tonda Vrba který je naučil novou hru. Otcové si procvičili své mozky při hraní šachu. Všechny přítomné generace se propojily při hraní scrabble a krycích jmen. Vše bylo završeno zápasem v kroketu.

Děkujeme všem kteří se zúčastnili a těšíme se na další společné farní odpoledne deskových her.

Víkendovka v Hostinném 9.6. - 11.6. 2017

Víkendovka v Hostinném
Autorky: V+P Kupkovy

V Nerátkách jsme se srazili,
abychom do Hostinného vyrazili.

Tam bylo zjištěno,
že oblíbeným pořadem je prostřeno.

Jak jsme později zjistili,
asistenti to už věděli.

Chleby k večeři nám moc chutnaly,
podávaly se s Goudou a salámy.

Se Skauty jsme tam bydleli,
hodně srandy jsme si užili.

V sobotu jsme vsávali,
o čtvrt hoďky později, než jsme museli.

Ve hře jsme papírky pašovali,
asistenti nám v tom však bránili.

Bílá, červená, oranžová, zelená,
ty barvy jsme sbírali pořád do kola.

Nejtěžší byly ty zelený,
to kvůli tomu zbarvení.

Verčino družstvo vyhrálo,
hodně kostek dostalo.

I my ostatní, ač jsme nevyhráli,
hodně kostek jsme svou pílí získali.

Guláš byl dobrý moc,
bylo ho moc a moc.

Odpoledne jsme hádanky řešili,
za nápovědou jsme běhali.

Přesto, že to bylo hodně těžké,
brali jsme úkol krásně a lehce.

Poté jsme měli básně psát,
každý je chtěl hned znát.

Slovíčka jsme dostali krásná,
žádná úloha nebyla tak jasná.

Pájovo družstvo bonus mělo,
že krásný volný verš vytvořilo.

Kátino družstvo dostalo bonus za propracovanost,
o mravenci tam bylo veršů dost a dost.

Večino zas,
dostalo na rozdíl od nás,
bonus za zmrzlinu,
k ní bylo hodně divu.

Čas běžel o dost rychleji,
Vašek i s Maruškou přijeli.

A pak z kostek jak jsme si mysleli,
věže postavit měli.

Tři věže byly to úžasné,
přestože, úkoly byly to nejasné.

Ale jak soudit je,
které vyšší a hezčí je?

Ovšem naši asistenti to chytré hlavy jsou,
sem tam i s nějakým nápadem přijdou.

Kátin orloj byl nejvyšší,
Pájova Pisa byla v obhajování nejlepší,

Ovšem Verčin kostelíček,
zachránil krásný krteček.

Pak nám Vašek oznámil,
že žádný tým nezvítězil.

V neděli, když se vstávalo,
do kostela se spěchalo.

Avšak kostel zavřen byl,
nejbližší mše byla od nás několik mil.

Naše mše byla v budově,
pojali jsme jí hudebně.

Nezbývá nic víc co dodat,
sedli jsme si na vlak.

A proto všem za účast díky,
snad se setkáme zas někdy jindy !

Zahradní slavnost 2017

Milí přátelé,

dostala jsem za úkol napsat na farní stránky něco o naší zahradní slavnosti. Víte, že letos se uskutečnila už po čtrnácté? A tradičně se moc vydařila. Počasí vyšlo skvěle. V souvislosti s počasím si vždycky vzpomenu na slova Pavla Semely, že Pán Bůh má farní slavnosti rád, a tak ať důvěřujeme, že se o počasí postará. Postaral se i letos.

Od 14 hodin přicházeli na zahradu U Vysoké jedle, která tam už nestojí, skupinky lidí, rodiny i jednotlivci. Už během první hodiny se zde vytvořilo početné společenství, kde věřím každý našel své místo, prostor k rozhovoru, k setkání s přáteli, k odpočinku. Nechybělo výtečné občerstvení, pivo, víno a šťávičky pro mladší účastníky. Byl také připraven program hlavně pro mladší v podobě malování na obličej.

Jelikož se lano natažené mezi stromy stalo pravidelnou atrakcí slavnosti, zahlédla jsem většinou už jen děti a mládež, jak nepřirozenou až trhavou, ale stále ještě ladnou chůzí dosahují druhého konce. Veliký dojem na mě udělala dlouhá zeď plná kreseb a roztodivných malůvek biblických motivů, které vzešly z malířské soutěže.

No a co bylo dál? Lidé se bavili, pivo se točilo, buřty se potily.

Až do večera bylo co jíst, pít, o čem si povídat. Někteří odešli dřív, jiní vydrželi déle. Vše vyvrcholilo příchodem ukrajinských občanů Kolji a Antona. Dík patří všem organizátorům. Těším se na patnáctou zahradní slavnost v roce 2018.

Zvláštní poděkování po právu náleží pořadateli, Davidu Krejčiříkovi, dalším odvážlivcům a rodině Trhoňů, u nichž se den po slavnosti dopilo veškeré nedopité pivo, které ještě zbylo v posledním ze sudů, a uchránili ho tímto před zkázou.

Kéž nás Bůh také všechny uchrání před zkázou a přibližně za rok se zase všichni sejdeme na stejném místě.

Josefína Vrbová

(s inspirací Lenky Trhoňové, Marka Matochy, Romana Vondrouše, Kuby Habarta a jejich článcích o zahradní slavnosti z uplynulých let)


FOTOGALERIE
* fotky od Honzy Trhoně na tomto odkazu
* fotky od Standy Dabrowkého zde:

Aktuální přehled


Příští bohoslužbyPříští akce

Pozvánka na den plný her

Ahoj

Rádi bychom vás pozvali v sobotu odpoledne 27.5. od 14:00 na faru do Kojetic.

Je pravda, že se toho v naší farnosti pořádá mnoho, ale jen málo aktivit dokáže propojit všechny generace. Když tedy nepočítám kafe před kostelem. Proto jsme vymysleli farní odpoledne deskových her a budeme rádi, když se k nám přidáte! Přijít může opravdu kdokoliv, jediné věkové omezení, je vždy upraveno danou hrou, ale i na to myslíme a dětské hry s "asistentem" budou také připraveny. A jelikož nevlastníme žádné zázračné množství her, budeme velice rádi, když také nějakou hru přinesete a třeba nás ji i naučíte.

A kdo přinese něco dobrého na zub, zajistí tím, že bude farní odpoledne deskových her úplně dokonalé.

Těšíme se na vás!
Kuba a Maruška

Pozvánka: Farní zahradní slavnost

The Ascension by Edward Burne-Jones
I vyvedl je ven až do Bethanie, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe. A oni poklonivše se jemu, navrátili se do Jerusaléma s radostí velikou. A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
(Lk 24.50-53)

Do Bethanie se jde z Jerusaléma přes Olivetskou horu, jež je podle tradice místem nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista, skutečnou zahradou olivových stromů (Getsemany), hned za hradbami Svatého města. Na tuto událost oslavení v očekávání daru Ducha Svatého se naše farnost připraví

farní zahradní slavností,

jež se uskuteční v neděli 21. května 2017,
tradičně na zahradě U (již neexistující) vysoké jedle (Hix),
od 14:00.

Všichni farníci, farnice a jejich nejbližší jsou srdečně zváni ke strávení společného odpoledne a večera. Základní pohoštění (chlazené pivo, víno a voda) bude zajištěno organisátory. Dobrovolné příspěvky formou nestandardního pohoštění (nealkoholické nápoje a jídlo) jsou vítány.
Nedělní bohoslužby zůstávají beze změny.

Pro další informace kontaktujte Davida Krejčiříka, nejlépe e-mailem:
david(zavináč)ujf.cas.cz,
ve výjimečných případech na telefonu: 315695267.

The Ascension by Edward Burne-Jones

Pozvánka na víkendovku v Hostinném 9.6. - 11.6.

Pozor, důležité hlášení!

Zveme všechny milé děti na další víkendofku! Bude se konat v termínu 9.6. - 11.6. ve zcela nové lokalitě, kterou bude malebné městečko Hostinné v severovýchodních Čechách!

Odjezd: pátek 9.6. v 16:00 z nádraží v Neratovicích (sraz o čtvrt hodiny dříve)
Příjezd: neděle 11.6. 18:00 na nádraží v Neratovicích

Jako tradičně doporučujeme s sebou vzít hlavně spacák (karimatka není potřeba), bačkory a aspoň jeden až dva kusy slušného oblečení do kostela, výběr necháme na vás. Dál se může hodit nějaké oblečení na ven, hygiena a dobrá nálada. Samozřejmě jakákoli pro asistenty příjemná překvapení jsou vždy s radostí vítána.

Pozor, změna! Přihlašování na tuto víkendofku je nutné a povinné, a to do termínu 1.6.! Na později přihlášené děti nebude brán zřetel a bohužel nebudou moci jet! Toto opatření je z důvodů zařízení dopravy v rámci Českých drah.

Cena je:
Pro členy klubu SHM Neratovice: 250/500/700/900 Kč za 1/2/3/4 sourozence
Pro nečleny je cena na úrovni reálných nákladů: 500 Kč / osoba

Akci pořádá SHM KLUB NERATOVICE

Těšíme se na vás!

Za organizační tým Tina + Šárka + Jirka + Kuba (telefon pro případné dotazy: 601 556 505)Rodina *:
Kdo pojede *:
Případný kontakt:
Milá zpráva pořadatelům:
* povinný údaj