Zápis ze setkání PRF Neratovice – 17. 9. 2023

Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jakub Habart, Jiří Vrba, Jarmila Trhoňová, Marek Cúth, Marian Cúth, Šárka Trhoňová, Lenka Urbanová (Petr Semerád, Marie Matochová, Dana Vrbová, Pavel Hora nepřítomni omluveni)

Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

  • Farní pouť do katedrály: vzhledem k malému zájmu byla akce zrušena
  • Diecézní setkání ministrantů: nadále budou ohlašovány
  • Ostatní plánované aktivity: proběhly podle plánu

Charita Neratovice

  • Mgr. Lenka Urbanová informovala PRF o činnosti a plánech Charity Neratovice
  • Hledají se tři pracovníci v sociálních službách a dvě zdravotní sestry, více informací viz. https://neratovice.charita.cz/volna-mista/
  • 3.10. od 13:00 v Komunitním centru Obříství je plánováno setkání přátel Charity Neratovice
  • 4.10./5.10./6.10. proběhne den otevřených dveří denního stacionáře v Odolené vodě/Obříství/Libiši
  • 11.11. potravinová sbírka v prodejně Lidl, hledají se dobrovolníci na cca 2 hodiny služby (kontakt: sekteratiat@charita-neratovice.cz, paní Růžičková) – bude ohlášeno v rámci ohlášek v kostele
  • 10.12. na zahradě domu s pečovatelskou službou v Libiši proběhne adventní koncert

Setkání ministrantů: hledá se dobrovolník, který by se ministrantům občas věnoval

Dušičková pobožnost na hřbitově: je plánována na 8.11. od 16:30

Mikulášská besídka: plánujeme ji uskutečnit, její zorganizování si bere na starost Marek Cúth

Příprava na mši v Lobkovicích: bude nově součástí služby spojené s otvíráním kostela

Jesličková pobožnost pro děti: letos neproběhne (24.12. vychází na neděli, jesličková pobožnost se nám zdá býti dostatečně nahrazena dopolední mší)

Roráty: Šárka Trhoňová s o. Peterem se pokusí poptat dobrovolníky ochotné ujmout se této aktivity ujmout

www.donator.cz: sbírky v kostele bude postupně možné nahradit darem přes web donator.cz, web je zatím ve zkušebním provozu, více informací bude postupně sdělováno

Socha svatého Vojtěcha: plánujeme uskutečnit sbírku na sochu svatého Vojtěcha, která by stála ve výklenku nad vchodem kaple sv. Vojtěcha, návrhy sochy se dolaďují

Volby do pastorační volby farnosti: termín bude určen na příštím pravidelném setkání PRF

Stavba pastoračního centra a kostela (má na starosti Nadace Neratovického komunitního centra, zde jen informačně): Proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele

Termín příštího pravidelného setkání PRF: je určeno na 10. 3. 2024 od 19:00