Zápis ze setkání PRF Neratovice – 19. 3. 2023

Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jakub Habart, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora, Marie Matochová , Šárka Trhoňová, Lenka Urbanová

Postní doba:

  • křížová cesta: proběhne 2.4. od 14:00, vyrážet se bude z ulice Kojetická (od rehabilitace), bude se zakončovat možností svátosti smíření v Kojeticích
  • možnost svátosti smíření v postní době: v Neděli 26.3. a 2.4. na faře v Kojeticích 14:00-17:00

Večer chval: je plánován na 9.4., podrobnosti budou ohlášeny později

Farní karneval a ples: proběhne dne 15.4., podrobnosti jsou dostupné na farním webu

Charita Neratovice:

  • Mgr. Lenka Urbanová informovala PRF o činnosti Charity Neratovice
  • 22.4. se charita zapojí do celonárodní potravinové sbírky (proběhne v neratovické prodejně Lidl)
  • charita podpoří farní aktivity s dětmi a mládeží finančním darem

Noc kostelů: proběhne 2.6., hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni u jednotlivých kostelů být. Dobrovolníci nechť se ohlásí o. Peterovi

Farní den: proběhne 4.6. po prvním svatém příjmání

Konec školního roku: dne 14.6. proběhne od 16:30 mše k zakončení školního roku (ukončení výuky náboženství)

Oslava 1050 let od založení diecéze: započne slavnostní mší 22.4.2023 od 10:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Farní pouť do katedrály: v rámci oslavy 1050 let od založení diecéze je plánována na 23.9.

Diecézní ministrantská setkání: probíhají jednou měsíčně, budou ohlašovány

Stavba pastoračního centra a kostela (má na starosti Nadace Neratovického komunitního centra, zde jen informačně):

  • probíhají intenzivní jednání se stavebními firmami na generálního dodavatele
  • probíhají jednání s architektem ohledně úprav projektu
  • 13.4. se bude žehnat začátek stavby na pozemcích v Lobkovicích “Za humny” (zasíťování pozemků určených k prodeji a následnému využití financí na stavbu kostela)

Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 17.9. od 19:00