První setkání k synodě o synodalitě aneb Bylo nás pět

Přítomní: Vítek Hubený, Honza Vrba, Marian Cúth, Anička & Matouš Cúthovi

Setkali jsme se v téměř hojném počtu. Sice nás bylo jen pět, ale tušili jsme, že je s námi v duchu dalších několik farníků, kteří jen omylem nedorazili. Namátkou pan P., který nedorazil z důvodu poruchy zámku u auta; paní D. v karanténě, paní V. nemocná, pan P. v práci, nebo pan M. ve škole.

Na úvod jsme si sdělili, že se těšíme na pokec, názory druhých a z očekávání změn/výsledků jsme spíše rozpačití.

Po náročné předvolební debatě byl najit farník, který svou kandidaturu z více jak 90 % nevyloučil. S radostí jsme tak naším koordinátorem zvolili Vítka.

Dále jsme se bavili o tématech, která nás zaujala. Vykrystalizovalo šest témat, z nichž některá jsou podle nás spíše zdvojená. Na příští setkání se tak těšíme na témata:

  1. setkání 14.12. od 19 h v Klubu Důchodců:
    Naslouchat a vést dialog v církvi a ve společnosti (2+6); Slavit (4)
  2. setkání úterý večer leden 2020 v Klubu Důchodců:
    Autorita, spoluúčast a Rozlišování s rozhodováním (8+9); Vést dialog s jinými křesťanskými denominacemi (7)
  3. setkání úterý večer únor 2020 v Klubu Důchodců:
    další témata, která nebyla dostatečně probraná nebo se kterými přijdou nepřítomní farníci

Okruhy otázek k jednotlivým tématům si můžete vzít v kostele v Lobkovicích na stolečku; nebo se na ně podívat třeba zde.