·               Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Marie Matochová, Jakub Habart, Šárka Trhoňová, Petr Semerád, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Jarmila Trhoňová, Pavel Hora (Jiří Vrba nepřítomen omluven)

–       veřejnost: Jan a Lenka Trhoňovi, Jolana Rýdlová

·               Vyhodnocení minulého pravidelného setkání PRF

– farní knihovna: je vytvořena, hledáme farníka který chodí do Lobkovického kostela a ujal by se služby spojené s výdejem a vracením knížek

– farní kronika: stále hledáme ochotného farníka

– kniha přání: slibovaná propagace neproběhla, kniha je k mání, další propagaci nechystáme

– kázání pro děti: plánujeme zachovat stávající stav

– plánované farní akce proběhly s ohledem na epidemiologickou situaci

– koordinátor technické údržby kostela: otec Peter individuálně oslovuje potencionální dobrovolníky

– modlitby chval v rodinách: úkol trvá (probíhají, bude na ně upozorněno – bere si na starost Dana Vrbová)

– kurzy Alfa: uvažujeme o spolupráci v rámci ekumeny

·               Vyhodnocení zvládání chodu farnosti v průběhu restrikcí způsobených epidemiologickou situací: otevřený kostel a streamovaná velikonoční liturgie se nám líbila a byla užitečná pro život farnosti 

·               Modlitby chval: jsou plánované na druhé pondělí v měsíci, od 19:00 u Vojtěcha 

·               Katecheze

–       zahájení výuky náboženství proběhne 7.10. v kostele v Lobkovicích, program pro děti všech skupin začíná v 17:00

–       náboženství plánujeme vyučovat ve středy, katecheté osloví jednotlivé věkové skupiny ohledně konkrétního času a místa individuálně 

·               Fotbal: termín finále o pohár kardinála Berana bude domluven v nejbližších dnech 

·               Dušičková pobožnost: proběhne 4.11. v 16.30 na hřbitově v Lobkovicích

·               Mikulášská besídka: proběhne 2.12. v 16:30, místo bude upřesněno až bude vybráno a dohodnuto

·               Advent: Marek Cúth se pokusí oslovit někoho, kdo by se ujal kreativní aktivity 

·               Adventní duchovní obnova: plánujeme ji, podrobnosti budou oznámeny později 

·               Roráty: proběhnou každou adventní sobotu v 7:00 (tři neděle ve třech kostelích, tj. u Vojtěcha, v Lobkovicích, v Kojeticích – podrobnější harmonogram bude upřesněn později) 

·               Jesličková pobožnost: proběhne podobně jako vloni 24.12. v 15:00 (pobožnost beze mše sv, bude zaměřena primárně pro děti a tzv. “nepraktikující”) 

·               Farní ples a farní karneval: proběhne 13. 2. 2021 

·               prodej farního majetku

–       jednalo se o návrzích týkajících se využití fary v Hostíně, případně využití peněz z jejího prodeje

–       PRF a ERF stále podporují záměr farnosti prodat fary v Hostíně a v Obříství, záměr je prodat fary ve stávajícím stavu (bez investic na významné rekonstrukce). Plánujeme v období říjen-listopad uspořádat brigádu na vyklizení far a přípravu k prodeji. Následně bychom se rádi pokusili fary prodat sami. 

·               účetní farnosti: hledáme účetní farnosti 

·               nový kostel a pastorační centrum:

–       farnost bude mít nového fundraisera (Mgr. P. Fogl)

–       je natisknuto 1 000 letáčků určených k propagaci stavby nového kostela, letáčky je možné si vyžádat u otce Petera

–       v půlce října se bude dělat přípojka vody, přípojka elektriky je hotová 

·               Termín příštího pravidelného setkání PRF: je stanoven na 21.2. od 19:00