·               Přítomní – členové PRF: Peter Kováč, Jakub Habart, Jiří Vrba, Petr Semerád, Jarmila Trhoňová, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora (Marie Matochová , Šárka Trhoňová nepřítomni omluveni)
·               Vyhodnocení minulého setkání PRF
– farní knihovna: vzniká, je zatím zkatalogizováno cca 2500 knížek, zatím není možné si knihy půjčit
farní kronika: stále hledáme ochotného farníka
kniha přání: slibovaná propagace neproběhla, Jakub Habart se pokusí cca jednou za 1-2 měsíce zajistit připomenutí knihy u ohlášek
kázání pro děti: bude zařazováno vždy třetí neděli v měsíci, bude určeno pro děti cca prvního stupně ZŠ (pomyslná hranice je první svaté příjmání)
– zbytek plánovaných akcí z minulého setkání proběhl podle plánu
·               Postní doba:
       na popeleční středu (26.2.) bude mše v Lobkovicích od 17:00
       kreativní aktivita na postní dobu: bude, připravují ji Maruška a Marta
       křížová cesta: proběhne 14.3. od 09:00, vyrážet se bude z ulice Kojetická (od rehabilitace), bude se zakončovat mší v Kojeticích
       postní duchovní obnova: proběhne 28.3. od 09:00 v Kojeticích, přednášku bude mít Ing. Mgr. Robert Benno Štěpánek (jáhen z Kralupské farnosti)
       možnost svátosti smíření v postní době: při duchovní obnově a křížové cestě, bude vyvinuta snaha o zajištění dalších možnosti
·               Arcidiecézní setkání mládeže: proběhne 4.4., Dana Vrbová se pokusí akci propagovat mezi mládeží
·               mše na slavnost svatého Josefa: bude 18.3. u sv. Vojtěcha od 18:00
·               pouť rodin: proběhne 30.5. v Jablonném v Podještědí, zvažujeme účast naší farnosti
·               farní den: proběhne 7.6., podobně jako vloni bude cca 14 dní předem v kostela ohlášena možnost na farní den přispět, Jakub Habart se pokusí zjistit možnost nákupu plastových kelímků z tvrdého plastu určených pro farní akce
·               konec školního roku: dne 10.6. proběhne mše k zakončení školního roku (ukončení výuky náboženství)
·               koordinátor technické údržby kostela:  otec Peter ohlásí, že hledáme člověka zodpovědného za technické záležitosti okolo kostela (tzv. “údržbáře jednotlivých kostelů”)
·               modlitby chval v rodinách: probíhají, bude na ně upozorněno – bere si na starost Dana Vrbová
·               kurzy Alfa: uvažujeme o možnosti organizace kurzů Alfa v naší farnosti, pokud známe hledající lidi z našeho okolí/možné organizátory, kontaktujeme otce Petera
·               nový kostel a pastorační centrum:
       otec Peter jedná s arcibiskupstvím ohledně možné podpory, pokud se po jednání s arcibiskupstvím vyskytnou důležité skutečnosti bude svoláno mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady. Podrobnosti rádi sdělí členové pastorační rady osobně.
       v seznamu potencionálních velkých dárců je v současnosti cca 110-115 lidí, proběhlo cca 8 schůzek
·               Termín příštího setkání PRF: je stanoven na 20.9. od 18:30