Přítomní 
  • členové PRF: Peter Kováč, Jiří Vrba, Petr Semerád, Dana Vrbová, Marek Cúth, Marian Cúth, Pavel Hora, Jakub Habart, Šárka Trhoňová (Marie Matochová, Jarmila Trhoňová nepřítomni omluveni)
  • členové ekonomické rady: Petr Semerád, Marek Matocha, Hana Trhoňová
  • veřejnost: Jan Kůla, Josefína Vrbová, Jan Vrba
Nastaly změny ohledně financování plánované stavby kostela a pastoračního centra. Z těch nejpodstatnějších:
12. 12. 2019 bylo farnosti arcibiskupstvím pražským sděleno, že nemůže počítat s přislíbenou přímou finanční podporou ze strany arcibiskupství určenou na stavební práce nového kostela a pastoračního centra. Nicméně, projekt má dále podporu arcibiskupství.
Celková cena uvažovaného projektu kostela a pastoračního centra se nyní odhaduje na 100 mil (původní odhad byl 60 mil).
Ekonomická a pastorační rada bere na vědomí, že farnost má k prodeji pozemky a majetky v ceně o maximální výši 40 mil Kč.
Ekonomická a pastorační rada doporučuje, aby otec Peter zahájil jednání s architektem o možných změnách v projektu.