Neratovické nábko 2019/2020

Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova:

Skupina: Věková skladba: Katecheta:KontaktČas setkávání
1 předškoláci Lenka Trhoňová777 332 492středa 16:30 - 17:15
2 1. a 2. třída Marta Semerádová777 120 770středa 16:30 - 17:15
3 3. - 4. třída Maruška Cúthová608 505 662středa 16:30 - 17:15
4 5. - 6. třída Daniela Vrbová775 387 162středa 16:30 - 17:15
5 od 7. třídy Marian Cúth728 685 152středa 18:15 - 19:00
6 mládež Marian Cúth (+ mládež + Peter)728 685 152čtvrtek 19:00 - 20:30

     Skupina 1-4
Očima jedné katechetky: Scházet se budeme ve středy od 16.30 do 17.15 v Klubu důchodců, na děti se moc těšíme, že spolu budeme moci prožít další školní rok - společně si povídat, hrát, zpívat, tvořit, modlit se... 
Chtěla bych poprosit rodiče, aby omlouvali své děti, když nebudou moci přijít, pomáhá to, abychom mohli přizpůsobit program.

     Skupina 5
Očima jedné účastnice: Naše skupina se schází každou středu od 18:15 do 19:00 v Klubu důchodců. Naší skupinu vede Marián. Je nám většinou 12-13 let. Budeme si povídat o víře a těšíme se na společná setkání.

Zajišťuje SHM Klub Neratovice

Žádné komentáře :

Okomentovat