Stejně jako každý rok i letos probíhá v naší farnosti náboženská výchova:

Skupina:  Věková skladba:  Katecheta: Kontakt Čas setkávání
1 předškoláci Lenka Trhoňová 777 332 492 středa 16:30 – 17:15
2 1. a 2. třída Marta Semerádová 777 120 770 středa 16:30 – 17:15
3 3. – 4. třída Maruška Cúthová 608 505 662 středa 16:30 – 17:15
4 5. – 6. třída Daniela Vrbová 775 387 162 středa 16:30 – 17:15
5 od 7. třídy Marian Cúth 728 685 152 středa 18:15 – 19:00
6 mládež Marian Cúth (+ mládež + Peter) 728 685 152 čtvrtek 19:00 – 20:30

     Skupina 1-4
Očima jedné katechetky: Scházet se budeme ve středy od 16.30 do 17.15 v Klubu důchodců, na děti se moc těšíme, že spolu budeme moci prožít další školní rok – společně si povídat, hrát, zpívat, tvořit, modlit se… 
Chtěla bych poprosit rodiče, aby omlouvali své děti, když nebudou moci přijít, pomáhá to, abychom mohli přizpůsobit program.

     Skupina 5

Očima jedné účastnice: Naše skupina se schází každou středu od 18:15 do 19:00 v Klubu důchodců. Naší skupinu vede Marián. Je nám většinou 12-13 let. Budeme si povídat o víře a těšíme se na společná setkání.

Zajišťuje SHM Klub Neratovice